Liberalen openen offensief tegen stakingen

(tijd) - De Vlaamse liberalen zijn een offensief gestart om het verzet van de vakbonden tegen het Generatiepact de wind uit de zeilen te nemen. Sociale onrust dreigt de kans op extra jobs te verkwanselen, waarschuwt VLD-voorzitter Bart Somers. VLD-kamerfractieleider Rik Daems vindt dat het moment gekomen is om het recht op arbeid tijdens stakingsacties in het strafwetboek te garanderen.

De politieke wereld en de media hadden weinig begrip voor de nationale staking van de socialistische vakbond ABVV op 7 oktober, terwijl de onderhandelingen over het loopbaaneinde en de sociale zekerheid nog volop bezig waren. Ook de wilde stakingsacties in aanloop naar de gemeenschappelijk vakbondsbetoging op 28 oktober worden niet op applaus onthaald. Premier Guy Verhofstadt (VLD) waarschuwde er al voor dat stakingen, zoals bij VW Vorst, dreigen neer te komen op het afzagen van de tak waarop men zit.

Gisteren stak VLD-voorzitter Bart Somers een tandje bij. Hij speelde in op het toegenomen consumentenvertrouwen. 'Dat kan de voorbode zijn van een economische heropleving met bijkomende jobs.' Daar zal evenwel geen sprake van zijn als de vakbonden de sociale onrust laten ontsporen. Het zou kunnen leiden tot een lagere economische groei en jobverlies. 'Laat ons daarom die grote opportuniteit op extra jobs niet op een domme manier verkwanselen', zei Somers.

Economen bevestigen volgens Somers dat het verhoogde consumentenvertrouwen onder meer te danken is aan de regeringsplannen in het Generatiepact. 'Veel gezinnen zijn gerustgesteld dat de regering een akkoord heeft bereikt over het Generatiepact en zodoende de weg wijst die ons land moet volgen om onze welvaart veilig te stellen en te versterken. Dat schept vertrouwen. Dat moet worden versterkt, wat betekent dat de regering het Generatiepact onverkort moet uitvoeren.'

VLD-kamerfractieleider Rik Daems heeft een wetsvoorstel klaar om het recht op arbeid tijdens stakingsacties te garanderen. Hij betwist het stakingsrecht niet, maar vindt het onaanvaardbaar dat ABVV-militanten op 7 oktober kruispunten en industrieterreinen afsloten. 'We moeten af van de logica: hoe meer miserie, hoe beter', zegt Daems. 'Het is geen recht anderen het recht op werken te ontzeggen. Naast de vrijheid te staken moet de vrijheid niet te staken worden erkend en beschermd.' Daarom wil Daems dat in het strafwetboek opnemen. Nu kunnen burgemeesters al wel optreden, maar dat gebeurt zelden. Als het recht op werken bij stakingen in het strafwetboek wordt opgenomen, moet de politie optreden tegen wie anderen het recht op werk ontzegt.

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) laat in een reactie weten achter het wetsvoorstel van Daems te staan. 'Het spreekt voor zich dat er iets moet gebeuren om het recht op werk te beschermen. Dat gebeurt nu onvoldoende. Bij een staking mag men werknemers proberen te overtuigen niet aan het werk te gaan, maar het kan niet dat mensen worden bedreigd. Dat moet worden bestraft', zegt Arnout De Koster, directeur van het sociaal departement bij het VBO.

De vakbonden gaan niet akkoord. 'Soms komt het stakingsrecht in botsing met het recht op werk, maar dat is geen reden om van het stakingsrecht een misdrijf te maken', meent Greet Van den Driesse van het ACV. Hilde Duroi, juridisch adviseur van het ABVV, vult aan dat er al rechtspraak over bestaat. 'Als twee rechten met elkaar in botsing komen, speelt de afweging of de ingezette middelen in verhouding staan tot het beoogde doel.' Ze vindt dat Daems' wetsvoorstel botweg neerkomt op een aantasting van het stakingsrecht. 'Al wie nog betoogt op de weg, wordt dan strafbaar. Dat is onaanvaardbaar.'

WVDV

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud