Advertentie
Advertentie

Loonkloof minder groot dan gedacht

(tijd) - De loonkloof tussen België en de buurlanden is in 2003-2004 minder toegenomen dan gedacht. De lonen zijn tijdens die periode met 5 procent en niet met 5,9 procent gestegen. De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) zou in zijn officiële loonrapport een verkeerd cijfer gebruikt hebben. Het loonoverleg was zonder die fout anders verlopen, en dat in het voordeel van de vakbonden.