Senior writer

BNP Paribas Fortis is bezig met een denkoefening over loonafspraken die minder gewicht geven aan leeftijd en meer aan competenties. De bank kan daarmee baanbrekend zijn.

Leeftijd en anciënniteit liggen onder vuur als belangrijke criteria voor de loonschalen in bedrijven en bij de overheid. In onze snel veranderende samenleving blijft ervaring van grote waarde. Maar op de huidige arbeidsmarkt winnen ook andere competenties aan belang. Thuis zijn in de digitale wereld bijvoorbeeld. Vandaar het pleidooi om in de loonschalen leeftijd en anciënniteit minder zwaar te laten wegen, ten voordele van andere elementen. Dat zou ertoe leiden dat oudere werknemers iets minder gaan verdienen, de jongere werknemers wat meer. Daar is een economische reden voor. Oudere werknemers zijn niet automatisch productiever dan jongeren, en het salaris dat een werknemer krijgt, zou toch enigszins een weerspiegeling moeten zijn van de bijdrage die hij levert voor het bedrijf.

De regering-Michel zegt een nieuw loopbaanmodel te willen invoeren waarin het loon van werknemers meer wordt afgestemd op hun competenties en productiviteit en minder op hun leeftijd.
Stefaan Michielsen

Dit idee heeft ook ingang gevonden in het federaal regeerakkoord. De regering-Michel zegt een nieuw loopbaanmodel te willen invoeren waarin het loon van werknemers meer wordt afgestemd op hun competenties en productiviteit en minder op hun leeftijd of anciënniteit. Een mooi voornemen. Maar de regering kan dat moeilijk van bovenaf opleggen. Het is iets wat in de bedrijven uitgewerkt moet worden. Die bedrijven zitten trouwens nog met een andere uitdaging: voorzien in banen op maat van oudere werknemers. De pensioenleeftijd wordt verhoogd en de mogelijkheden om vervroegd uit te stappen worden aanzienlijk beperkt.

Bij BNP Paribas Fortis is de directie met de vakbonden daarover een denkoefening begonnen. De bank sleept, zoals heel wat andere bedrijven, een erfenis mee van loonafspraken die dateren uit een ander tijdperk. De bedoeling is te komen tot een moderner en flexibeler verloningssysteem, waarbij leeftijd en anciënniteit van de werknemers minder zwaar wegen, ten voordele van hun prestaties en competenties.

Het wordt geen gemakkelijke oefening. De vakbonden zullen hierin alleen meestappen als er stevige waarborgen zijn dat het verlonen naar prestaties en competenties gebeurt op basis van klare en objectiveerbare criteria.

De vakbonden zullen hierin alleen meestappen als er stevige waarborgen zijn dat het verlonen naar prestaties en competenties gebeurt op basis van klare en objectiveerbare criteria.
Stefaan Michielsen

In de denkoefening wordt ook meegenomen wat de bank kan doen om jobs geschikt te maken - of te houden - voor oudere werknemers. Want de regering kan wel decreteren dat iedereen langer moet werken, het zijn de bedrijven die daarmee aan de slag moeten.

Dat een bedrijf als BNP Paribas Fortis hierover nadenkt, is toe te juichen. Voor de bank, die 16.000 werknemers telt in ons land, is de uitdaging groot. Maar ze heeft de middelen - een uitgebouwd hr-departement - om oplossingen te zoeken. De bank kan op dit terrein een voortrekkersrol spelen en met haar nieuwe afspraken over loon- en arbeidsvoorwaarden het pad effenen voor gelijkaardige akkoorden in andere bedrijven in ons land. Want als we in België een ander loopbaanmodel willen, moet dat breed gedragen worden en in meer dan één bedrijf ingang vinden.

Lees verder

Gesponsorde inhoud