Marsh zoekt verzekeraars voor Olympische Spelen

(tijd) - De verzekeringsmakelaar Marsh is naarstig op zoek naar verzekeraars voor de Olympische Spelen van 2008 in Peking. De grootste verzekeringsmakelaar ter wereld kreeg via een openbare aanbesteding de volledige risicoanalyse voor het grootste sportevenement ter wereld in handen. 'Verzekeringen zoeken is maar een deel van ons werk. Er komt veel meer bij kijken', vertelt Patrick Vasjda van Marsh.

Bij het begrip Olympische Spelen denkt u misschien aan atleten die topprestaties proberen neer te zetten. Of aan supporters op de tribunes en coaches die bulderend aanmoedigen. Maar het sportevenement is veel meer dan dat. Achter de Spelen huist een volledig olympisch dorp voor de atleten en de medewerkers. Een dorp waar het vervoer wordt georganiseerd, de logies, de bevoorrading, de catering en ga zo maar door. Ook op en rond het sportveld staat heel wat te gebeuren. Stewards die de toeschouwers begeleiden naar hun plaatsen bijvoorbeeld. Of nog drank- en eettentjes.

'De organisatoren van de Olympische Spelen eisen dat iemand alle risico's op zich neemt. Dus evengoed het risico dat het voedsel wordt vergiftigd of dat er sportmateriaal wordt gestolen. Marsh is bij zo'n evenement dan ook meer dan een makelaar die verzekeraars contacteert. Er wordt eerst een volledige risico-afweging gemaakt. Pas later komen er verzekeraars aan te pas', zegt Patrick Vasjda, de verantwoordelijke Global Events Practice van Marsh. De man heeft al talrijke topsportevenementen op zijn actief staan. Hij stond in voor de verzekeringen van de Olympische Spelen in Atlanta en, meer recentelijk, in Athene, en zocht ook de nodige verzekeringen voor de zeilbotenwedstrijd America's Cup.

Hoe pakt Vasjda een grootschalig evenement als de Olympische Spelen aan? 'Ik onmoet eerst alle projectleiders van de Spelen. Voor Athene 2004 waren dat er 64. Voor Peking zal dat ongeveer hetzelfde zijn. Iedere projectleider heeft een reeks bevoegdheden voor wel afgebakende activiteiten. We nemen die samen onder de loep en bekijken de risico's. Het kan evengoed gaan om de verantwoordelijke voor het transport, het voedsel of nog de beheerder van een sportstadion', verduidelijkt Vasjda. Zo ontstaat een lijst met alle risico's. Voor Peking verwacht de verzekeringsadviseur er tussen 600 en 900. Vasjda is nu begonnen aan het opstellen van de lijst.

'Dan overlopen we de risico's. Welke kunnen we uitsluiten door de organisatie wat aan te passen? Welke andere kunnen we uitbesteden? En ten slotte welke moeten verzekerd worden en voor hoeveel?', somt Vasjda op. Zo probeert Marsh diefstal te vermijden door de veiligheid op te krikken. Ook brand wordt door een strenge controle zo goed als uitgesloten met preventieve maatregelen. 'Een voorbeeld van een risico dat we doorgeven aan derden is de tijdmeting. Die moet uiterst precies zijn en geven we uit aan specialisten. Er zijn enkele Zwitserse ondernemingen die daar in actief zijn. Die nemen dan alle verantwoordelijkheid van de timing volledig op zich', meldt Vasjda.

Deze fase in de voorbereiding van de Olympische Spelen zou begin 2007 moeten zijn afgerond. Volgt dan het verzekeringshoofdstuk. Marsh moet samen met China Sports Insurance Broker de nodige dekkingen zoeken in de verzekeringsmarkt. De Chinese verzekeraar People Insurance Company of China (PICC) neemt het gros van de risico's op zich. Dat werd op voorhand vastgelegd door het Organisatiecomité van de Spelen. 'Maar natuurlijk is PICC niet de enige verzekeraar. Diverse herverzekeraars en coverzekeraars helpen de risico's dragen', stelt Vasjda. Hij schat dat zo'n 15 tot 20 verzekeraars nodig zijn voor de Spelen in Peking.

Het verzekeringsbudget voor de Olympische Spelen in Peking raamt Vasjda op ongeveer 30 miljoen euro. Dat omvat evengoed de premie-inkomsten voor de verzekeringsmaatschappijen als de commissies voor Marsh. 'Het Organisatiecomité heeft nog niet beslist of het een annulatieverzekering neemt. Valt die weg dan komt het budget op 15 à 20 miljoen euro', meldt Vasjda. 'De annulatieverzekering is zowat het duurste, want daarmee valt of staat het evenement.'

Vasjda wijst erop dat er voortdurend een technisch team met ingenieurs van Marsh op de Spelen aanwezig is. Het gaat om zeven of acht mensen die zo snel mogelijk problemen moeten oplossen. 'Het is uiterst belangrijk op zo'n groot gebeuren een domino-effect te vermijden. Schade moet daarom zo snel mogelijk worden beperkt', vertelt Vasjda.

Daarnaast is er ook een team dat schade meteen moet vergoeden. Wie iets voorheeft op de Spelen wordt meteen contant vergoed door de verzekeringsmaatschappij. 'De meeste mensen die naar de Olympische Spelen komen zijn er maar enkele dagen. Hoogstens een week. En de mensen komen van overal uit de wereld. Om later maandenlange of zelfs jarenlange briefwisseling te vermijden, wordt een vergoeding meteen geregeld en betaald. En dat is niet niks. In Peking werken bijvoorbeeld 80.000 vrijwilligers mee aan de Spelen. Die mensen kunnen een ongeval hebben, medische zorg nodig hebben, enzovoort', licht Vasjda toe.

De verzekeringsadviseur verwacht niet dat China of Peking uitzonderlijke problemen met zich brengen. 'Peking is relatief veilig en ook goed georganiseerd. Athene hield veel meer risico's in, vooral wat terrorisme betreft. De stad ligt op een kruispunt tussen het Oosten en het Westen, wat delicaat was. China houdt veel minder terreurrisico's in. Het land heeft goed beschermde grenzen. Daar kom je niet zomaar binnen. Althans nu niet. Of het nog zo zal zijn in 2008 is de vraag', besluit Vasjda.

Saar SINNAEVE

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud