Advertentie

Minder subsidies, lagere belastingen

©Saskia Vanderstichele

Ons subsidiesysteem is erg duur en inefficiënt, leert een onderzoek van De Tijd. Een pak minder subsidies maar wel lagere basistarieven voor de belastingen kunnen veel vereenvoudigen.

De Belgische overheden spenderen liefst 10 miljard euro aan een of andere vorm van subsidies voor bedrijven. Dat is een verdrievoudiging in tien jaar tijd en verhoudingsgewijs een pak meer dan onze buurlanden. De overheidstussenkomsten gaan van loonsubsidies tot toelagen voor overheidsbedrijven, innovatiepremies, opleidingssteun, doelgroepen- en starterspremies of steun voor dienstencheques (anderhalf miljard),...

Het systeem is hopeloos inefficiënt. We besteden veel meer aan ‘bedrijfssubsidies’ (2,7% van het bbp) dan het Europese gemiddelde. Dat is helemaal niet om de bedrijven wat meer te smeren.

Die subsidies zomaar afschaffen is onzin. Ze zijn ooit met een welbepaalde reden in het leven geroepen. Maar twee zaken dringen zich op.

Ten eerste: vereenvoudig de verschillende soorten subsidies. Maximaal een vijftal categorieën moet volstaan. Wat de samenstelling van de volgende Vlaamse regering ook wordt, de nieuwe ploeg moet er haar tanden in zetten. Met de zesde staatshervorming worden de dienstencheques en de subsidies voor doelgroepenbeleid geregionaliseerd. Innovatiepremies allerhande zitten al zeer versnipperd op het Vlaamse niveau. Er zijn bijna 200 (!) instanties bezig met alleen al innovatiesteun. Wat we zelf doen, doen we beter? We hebben een zichzelf voedend administratief monster gecreëerd, zonder ons nog af te vragen hoe efficiënt het allemaal is. Het Vlaamse niveau is op dat vlak geen haar beter dan het federale kluwen.

Ten tweede moet heel onze fiscaliteit op de schop, zowel federaal als Vlaams. Subsidies zijn ontstaan als doekje voor het bloeden, om de veel te hoge fiscaliteit en parafiscaliteit hier en daar te milderen. Een lineaire verlaging van de lasten op arbeid zou een veel krachtiger signaal zijn voor de buitenlandse investeerders dan het bos subsidies. De dure administratie die we ermee uitsparen, is meegenomen.

Ook de vennootschapsbelasting kan een pak eenvoudiger. Het nominale tarief verlagen en wieden in de wirwar van aftrekken scheppen helderheid. Een eenvoudiger systeem met een lager tarief kan ertoe leiden dat de vennootschapsbelasting ook billijker wordt voor kleine bedrijven. Die kennen vaak de weg naar de vele aftrekken niet.

Ten slotte moeten ook heilige huisjes sneuvelen. Waarom verloopt de uitbetaling van zoveel subsidies via tussenkanalen zoals de vakbonden?

De volgende minister van Economie en Innovatie heeft één voordeel: als hij of zij erin slaagt dit kluwen te vereenvoudigen, kan de efficiëntiewinst zeer groot zijn.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud