Advertentie

Minder Vlaamse mannen sterven door roken

(tijd) - Het aantal mannen in Vlaanderen die overlijden door tabaksgebruik, is aan het dalen. Bij de vrouwen neemt de tabaksgerelateerde sterfte dan weer toe. De doelstelling uit 1998 het aantal rokers met 10 procent te doen dalen, werd niet gehaald. Een en ander is gisteren gezegd bij de voorstelling van de 'Gezondheidsindicatoren 2001-2002'.

De gezondheid van de Vlamingen gaat er over de hele lijn op vooruit, zei Peter Hooft van de administratie Gezondheidszorg van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Voor de negende keer verzamelde de dienst alle beschikbare gegevens over de gezondheid van de Vlamingen. Volgens Hooft behoren de Vlaamse cijfers tot de Europese middenmoot, behalve voor zelfdoding. Vlaanderen heeft een van de hoogste suïcidecijfers van de Europese Unie.

Hoewel het aantal zelfdodingen in 2001 (1.139) en 2002 (1.100) lager lag dan in het 'recordjaar' 2000 (1.174), kan volgens Hooft niet van een kentering worden gesproken. Voor de komende jaren verwacht hij opnieuw een toename. De curve van de suïcidesterfte loopt immers enkele jaren achter op die van de economische conjunctuur, al is plots jobverlies door bedrijfssluitingen niet de enige oorzaak. Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Inge Vervotte (CD&V) ziet in het vastgestelde verband een reden om bij het faillissement van een onderneming niet alleen in sociale maar ook in psychologische begeleiding te voorzien.

Uit de 'Gezondheidsindicatoren 2001-2002' blijkt dat de levensverwachting van de Vlaamse mannen gestegen is tot 76,25 jaar (1990: 74 jaar) en die van de vrouwen tot 81,84 jaar (79 jaar). De levensverwachting zal nog stijgen, maar niet meer zo snel als de vorige jaren, toen er jaarlijks een seizoen bijkwam.

Terwijl in 1970 een 65-jarige man nog gemiddeld 12 jaar te leven had, is dat nu al 16 jaar. Bij de vrouwen is de levensverwachting op 65 gestegen van 15 naar 20 jaar. Minister Vervotte wees erop dat een 65-jarige maar de helft van de levenstijd die hem of haar nog gegund is, in goede gezondheid verkeert en in de andere helft hulp nodig heeft. Ze onthoudt daaruit dat er verder in de zorg moet worden geïnvesteerd.

Bij jongeren onder de 25 jaar blijven ongevallen op de weg en in de privé-sfeer de belangrijkste doodsoorzaak, vóór zelfdoding. Bij mannen tussen 30 en 49 is zelfdoding de belangrijkste doodsoorzaak. Vijftigers en zestigers sterven het meest door longkanker. Bij vrouwen tussen 35 en 70 jaar is borstkanker de eerste doodsoorzaak. Nadien zijn dat, zoals bij de mannen van meer dan 70, hart- en vaatziekten.

Bij de mannen is 42 procent van de sterfgevallen te vermijden door een gezonde levenswijze en gedragswijziging. Het gaat om sterfte door longkanker, hartinfarct, levercirrose en verkeersongevallen. Van de sterfgevallen bij vrouwen kan 45 procent vermeden worden, vooral door vroegtijdige detectie van borst- en baarmoederhalskanker.

De Vlaamse regering formuleerde in 1998 voor het eerst enkele gezondheidsdoelstellingen. De ambitie het aantal rokers met een tiende te doen dalen, werd niet gehaald. Het aantal rokers ligt zelf iets hoger dan in 1998. De lichte daling bij de mannen wordt tenietgedaan door het groeiend aantal jonge vrouwen dat rookt. Positief is wel dat het aantal mannen dat ingevolge tabaksgebruik sterft, sinds 1998 met 9 procent is verminderd. Bij de vrouwen is de tabaksgerelateerde sterfte in dezelfde periode met 7 procent toegenomen.

De doelstelling gezonde voedingsgewoonten te stimuleren werd niet in een cijfer gegoten, maar volgens Peter Hooft lijdt ook Vlaanderen onder obesitas. Van de 18- tot 24-jarigen is 4 procent zwaarlijvig, van de 55- tot 64-jarigen 18 procent. Obesitas is een van de onderwerpen waarover Vervotte preventieacties wil voeren, naast zelfdoding, tabaksgebruik en borstkankerscreening. Op het preventiebeleid wordt niet bespaard, zei ze.

MD

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud