Mismeesterd

©mfn online editor import

De afslankingskuur die de Europese Commissie Ethias oplegt als voorwaarde voor haar instemming met de 1,5 miljard euro overheidssteun, bevat weinig verrassingen. Het grootste offer dat de verzekeringsgroep voor haar redding moet brengen, is de stopzetting van de verkoop van individuele levensverzekeringen en het afstoten van de omvangrijke portefeuille van populaire First-spaarverzekeringen - het product dat in 2008 de problemen van Ethias veroorzaakte.

(tijd) - Ethias geniet de twijfelachtige eer een van de zeldzame verzekeringsmaatschappijen in Europa te zijn die door de financiële crisis van 2008 ten onder dreigde te gaan. De maatschappij gedroeg zich op de Belgische verzekeringsmarkt als een agressieve speler. Maar het ontbrak haar aan spieren en aan hersenen. ‘Een onaangepaste bestuursstructuur, een onevenwichtig samengestelde beleggingsportefeuille, slecht risicobeheer’, concludeerde de parlementaire commissie naar de bankencrisis vorig jaar. Een hard oordeel geveld door dezelfde politici die voor een stuk ook jarenlang de raden van bestuur van de Ethias-maatschappijen hadden bevolkt.

Het was een raar beestje, Ethias. Een speeltje van socialistische politici, gedreven door de ambitie om zich te meten met de grote particuliere verzekeraars en gebruikmakend van het voordeel dat het als onderlinge maatschappij niet aan dezelfde verplichtingen als de andere verzekeringsondernemingen was onderworpen. Maar daarbij gedroeg Ethias zich al te roekeloos, en is het met zijn hoofd tegen de muur gelopen.

Ethias heeft het verdict van de Europese Commissie niet af­gewacht om noodzakelijke veranderingen door het voeren. De verzekeringsgroep heeft een eenvoudiger en transparantere structuur gekregen, in de raad van bestuur hebben politici plaats gemaakt voor mensen die beslagen zijn in verzekeringsmateries, en het management is geprofessionaliseerd. De maatschappij had ook al beslist zich terug te plooien op haar kernactiviteiten: de verzekeringen voor openbare besturen. Het realisme is teruggekeerd. De ambities om de grote particuliere verzekeringsmaatschappijen naar de kroon te stoten, is afgevoerd.

Een andere fundamentele verandering is dat de lokale besturen de controle over Ethias kwijt zijn. Door de kapitaalinjectie van 1,5 miljard euro hebben de federale overheid en het Vlaams en Waals Gewest samen 75 procent van het kapitaal van de verzekeringsgroep in handen. Ethias is een staatsonderneming geworden. Dat is wellicht slechts een tijdelijk stadium, want het behoort niet tot de kerntaken van de staat een verzekeringsmaatschappij te runnen. Dat impliceert dat Ethias vroeg of laat in andere, misschien wel buitenlandse, handen komt. Daarover zullen dan wel weer de nodige jammerklachten weerklinken.

Maar in dit geval ligt de schuld niet bij onverantwoorde bankiers of roofzuchtige speculanten. Het zijn de politici zelf die Ethias hebben mismeesterd.

Stefaan Michielsen, senior writer

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud