Mobbing wellicht beschouwd als beroepsrisico

(tijd) - Mobbing, of pesten op het werk, wordt wellicht erkend als een beroepsrisico. Laurette Onkelinx (PS), de federale minister van Werkgelegenheid, zal de nodige wettelijke maatregelen nemen. Door de erkenning krijgt het slachtoffer van mobbing recht op een betere vergoeding bij arbeidsongeschiktheid. Een studie bracht aan het licht dat ambtenaren tweemaal meer kans hebben om slachtoffer te worden van mobbing dan hun collega's uit de privé-sector.

De nieuwe wet op geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk is sinds 1 juli 2002 van kracht. De wet houdt in dat elk bedrijf een preventieplan dient op te stellen, en een preventie-adviseur moet aanstellen. Laurette Onkelinx verdedigde gisteren op een studiedag over mobbing nog eens haar wet. 'Het is geen wet tegen de ondernemingen, integendeel.'

Uit een onderzoek van de KUL en de UCL bij ruim 2.000 mensen blijkt dat 11,5 procent van de Belgische werknemers zich ooit het slachtoffer voelde van pesten op het werk. 8 procent zegt geconfronteerd geweest te zijn met ongewenst seksueel gedrag, en 3,5 procent spreekt van lichamelijk geweld op de werkvloer. De Belgische percentages liggen iets hoger dan de Europese gemiddelden. Ada Garcia van de UCL merkte op dat mobbing dubbel zoveel voorkomt in de openbare als in de privé-sector. 17,7 procent van de ambtenaren beschouwt zich als slachtoffer tegenover 8,8 procent van de werknemers in de privé-sector. In de openbare sector scoren vooral de administratie (23,2 procent) en het onderwijs (15,4 procent) hoog. In de privé-sector komt mobbing het vaakst voor bij banken en verzekeringsmaatschappijen (14,8 procent). Inwoners uit Brussel klagen voorts 2,5 keer meer over mobbing dan de Vlamingen, en bij bedrijven met meer dan 500 werknemers ligt het risico op mobbing dubbel zo hoog als bij kleinere ondernemingen.

Sybille Opdebeeck van de KU Leuven wees erop dat bedrijven met een hiërarchische structuur, met een concurrentiële sfeer en met weinig transparantie relatief meer onderhevig aan mobbing zijn dan coöperatieve, transparante bedrijven. Ondernemingen waar een gebrek aan leiding bestaat, scoren eveneens slecht. De slachtoffers bestempelen de daders steevast als iemand die problemen met macht heeft, en menen dat ze slachtoffer werden van pesterijen omdat ze afweken van de normen in het bedrijf .

Onkelinx maakte gisteren bekend de hiaten in de wetgeving over mobbing weg te werken. Ze wil de nodige stappen doen om mobbing als beroepsrisico te laten erkennen. Vandaag wordt een slachtoffer van pesten op het werk niet als een slachtoffer van een arbeidsongeval of een beroepsziekte erkend. Hij heeft geen recht op de arbeidsongevallenvergoeding, die 90 procent van het loon bedraagt, noch op de volledige vergoeding van de gezondheidszorg. Het slachtoffer valt onder het normale stelsel van de ziekteverzekering, wat hem een vergoeding van 60 procent van zijn loon en een gedeeltelijke terugbetaling van de gezondheidszorg garandeert. Onkelinx noemt deze situatie discriminerend. 'Ik ben overtuigd dat we de wetgeving moeten herzien. De erkenning van arbeidsongevallen en beroepsziekten dient vereenvoudigd te worden, en moet rekening houden met slachtoffers van mobbing.'

Onkelinx maakte nog bekend een kwaliteitslabel te zullen uitwerken voor de verzorgers en bemiddelaars van de slachtoffers van mobbing. EvH

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud