Na corona, de gezondheid van het ziekenhuis zelf

Redacteur Politiek

De ziekenhuiswereld hervormen is lastig en gaat traag, maar het is meer dan ooit nodig. Nu de coronapandemie uitdooft, moet er weer werk van worden gemaakt.

Wellicht bestaat de beste ziekenhuishervorming erin dat de patiënt achteraf een transparante factuur in de bus krijgt waarop alles staat: zoveel heeft de verpleging gekost, zoveel is gegaan naar de honoraria van de artsen, zoveel is uitgetrokken voor de kamer en de maaltijden, dit was het budget voor de medicijnen en dit is uitgetrokken voor het gebruik van de medische apparatuur. Vervolgens staat er dan: en daarvan betaalt u maar dit kleine deeltje. Gelieve dat binnen de maand op dit rekeningnummer te doen.

Niemand heeft enig benul van wat een ingreep, een doktersbezoek of een revalidatie echt kost.

België kent gelukkig geen Amerikaanse toestanden waarbij wie ziek wordt, ook de peperdure rekeningen krijgt. Maar ergens overdrijven we aan de andere kant: niemand heeft enig benul van wat een ingreep, een doktersbezoek of een revalidatie echt kost. Te veel mensen denken dat een toegankelijk, nabij ziekenhuis van grote kwaliteit niet echt een prijs heeft. Daardoor is er ook nauwelijks aandacht voor de vraag hoe de ziekenhuizen gefinancierd worden.

Het antwoord op dat laatste is namelijk: niet goed. Al jarenlang is de situatie scheefgetrokken. Artsen die met medische apparatuur of in labo's werken, worden beter betaald dan de artsen die patiënten zien, zoals de pediaters die op lastiger uren werken. Omdat de artsen die aan een ziekenhuis verbonden zijn een deel van hun honorarium naar het ziekenhuis doorstorten, beïnvloedt dat het ziekenhuisbudget. In dat budget stort de overheid doorgaans te weinig geld om alle verpleegkosten te betalen, waardoor er druk is op ziekenhuizen om winst te boeken op de medicijnen, via kortingen bij de farmagroepen.

Het systeem zat al langer scheef, maar nu 'is het op', zegt Margot Cloet, de topvrouw van de zorgkoepel Zorgnet-Icuro. De coronapandemie heeft ook daarvoor de vinger op de zere wonde gelegd. Cloet stelt een nieuw model voor, waarbij er meer geld is voor verpleging en digitalisering en er meer transparantie is.

Het is een gevoelig plan, omdat het de artsen financiële en bestuurlijke macht in de ziekenhuizen ontneemt.

Het gevoeligste onderdeel van het plan gaat over de artsen. Vandaag onderhandelen de ziekenhuisdirecties met de artsen over het deel van hun honorarium dat ze doorstorten naar het ziekenhuis. In het plan zou dat geld gewoon naar de ziekenhuizen gaan, die er dan beleid mee kunnen voeren. De artsen krijgen dan gewoon het honorarium dat ze vandaag na die afdracht overhouden. Het is een gevoelig plan, omdat het de artsen financiële en bestuurlijke macht in de ziekenhuizen ontneemt.

Het zou echter verkeerd zijn de poging de ziekenhuisfinanciering beter te maken tot die strijd te verengen. Er zijn andere, dringender veranderingen nodig: een beter evenwicht tussen de vergoedingen van artsen, bijvoorbeeld. Of ziekenhuizen beter met elkaar laten samenwerken, zodat specialisatie verder kan worden doorgedreven. Niet alleen financieel is dat nodig, maar ook medisch: een chirurg die een moeilijke operatie vaker kan uitvoeren, wordt een betere chirurg.

Toen de coronapandemie nog moest losbarsten, was de hervorming van de ziekenhuissector een belangrijke werf in de Belgische gezondheidszorg. Nu de pandemie hopelijk voorbij is, moet ze dat opnieuw worden.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud