Het centenblaadje dat de Vlaamse regering publiceerde, roept vooral deze vraag op: waarom was de geheimdoenerij van vorige week eigenlijk nodig?

Follow the money. Dat is het advies voor wie wil controleren of iemand bereid is te doen wat hij zegt. In het geval van de Vlaamse regering moesten we een week wachten tot de cijfers op de woorden volgden. Maar nu kunnen we dus het centenblaadje naast de beleidsverklaring leggen.

De oefening levert geen grote verschillen op. Het centenoverzicht leert eerst en vooral dat de Vlaamse regering niemand écht pijn wil doen. En het bevestigt dat de verkiezingsoverwinning van het Vlaams Belang, die behalve over migratie ook over koopkracht ging, in de cijfers nazindert. De enige maatregel waarmee de regering wel haar nek uitsteekt, is de afschaffing van de woonbonus.

Tweede vaststelling: in de centen tekent zich het wereldbeeld van de Vlaamse regering af. Ze is ervan overtuigd dat een job nagenoeg alles oplost en extra geld voor armoedebeleid niet nodig is. De woorden waarmee de beleidsverklaring eindigt - plus est en vous - vertalen zich qua centen in de keerzijde van de medaille: de overheid zal u niet altijd helpen.

De woorden waarmee de beleidsverklaring eindigt - plus est en vous - vertalen zich qua centen in de keerzijde van de medaille: de overheid zal u niet altijd helpen.

Qua welzijn blijft de ambitie beperkt. Terwijl volgens het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 205 miljoen euro nodig is om te verhinderen dat de wachtlijsten nog langer worden, trekt de regering 270 miljoen uit. Dat is dus amper beter. Maar over andere punten, zoals mentale gezondheidszorg, lezen we dan weer niets, ook al vond elke partij het in de verkiezingscampagne belangrijk.

Vaag

Derde vaststelling: wat in de beleidsverklaring vaag was, blijft vaag. We weten niet hoe de Vlaamse regering haar klimaatambities zal halen. Uiteraard kan technologie bijzonder veel oplossen, maar de regering lijkt álle heil van die kant te verwachten.

Hetzelfde geldt voor de strijd tegen de files, die het woon-werkverkeer van de Vlaming bemoeilijken en de logistieke ambities van Vlaanderen schaden. Ook hier komt het erop aan niemand pijn te doen, op een lichte verhoging van de kilometerheffing voor vrachtwagens na. Al het andere heil komt van betere wegen en fietspaden.

Op het vlak van besparingen is de gelijkenis met vorige regeringen treffend.

Vierde vaststelling: op besparingsvlak is de gelijkenis met vorige regeringen treffend. De Vlaamse regering bespaart op haar werking en subsidies, maar doet dat eerder met een stevige kaasschaaf dan met een grote hakbijl. Op enkele uitzonderingen na laat ze veeleer uitgaven trager of niet groeien dan ze te schrappen.

Maar de belangrijkste vraag na de publicatie van het centenblaadje is: waar was de heisa van vorige week voor nodig? Het antwoord lijkt nu dat de begroting pas het voorbije weekend in alle details is afgerond.

Maar zelfs in dat geval is het bizar dat de meerderheidspartijen het onredelijk vonden de stemming over Jambon gewoon een weekje uit te stellen. En het is nog tenenkrullender dat de minister-president vorige week pochte dat hij de begrotingstabellen ‘in een mapje op zijn bureau had’, maar ‘niet geneigd was ze te geven’ aan het parlement.

Het riep de vraag op of de regering iets wilde verbergen, dan wel in een misbegrepen stoer- en geheimdoenerij knullig communiceerde. Op basis van het centenblaadje is het dat laatste, weten we nu.

Lees verder

Tijd Connect