Redacteur Politiek

Gezien de controverse over Joodse karikaturen zou het goed zijn dat ze in Aalst ook na carnaval nog eens duidelijk maken dat dit allemaal maar om te lachen was.

‘Ze zullen hem niet temmen, de fiere Aalsterse zot’, klinkt het stoutmoedig in een carnavalsklassieker. ‘Hou ons eens tegen’, stond zondag uitdagend op een spandoek in de stoet. Dat het dit weekend in Aalst tot een provocatie zou komen, was even zeker als dat veel zou worden gedronken.

En zo liep het maandag opnieuw. Terwijl internationaal de controverse groeide, de Belgische premier en de Europese Commissie hun ongenoegen uitten en de Belgische ambassades in het buitenland over de controverse werden gebrieft, trokken alle praalwagens - ook de controversiële - opnieuw door de feestvierende stad.

Sommige reacties op de stoet waren overdreven. Het American Jewish Committee, een Amerikaanse vereniging die de belangen van de Joodse gemeenschap behartigt, vindt dat de Europese Commissie een procedure tegen België moet starten wegens het niet eerbiedigen van de waarden van de Europese Unie.

Maar ook ‘vrijheid’, en meer specifiek die van meningsuiting, is in het verdrag een waarde. En die vrijheid van meningsuiting gaat uitgerekend over die meningen of expressies waar je het niet mee eens bent, anders wordt de vrijheid inhoudsloos.

Kous niet af

Dat veel mensen Aalst Carnaval niet meer grappig vinden, is geen akkefietje.

Alleen is daarmee de kous niet af. Dat veel mensen dit niet meer grappig vonden, is geen akkefietje. Wie de vrijheid neemt om iets te doen moet ook de verantwoordelijkheid voor de gevolgen durven te aanvaarden. Daarom zou het goed zijn dat er – als het carnaval woensdagochtend op zijn laatste benen loopt - vanuit Aalst een genereus gebaar komt naar wie zich geschoffeerd voelt.

Een eerste kans om de hand te reiken werd grondig verknald door tenenkrullend amateurisme, toen burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) de internationale pers bijeenriep en wat hij te zeggen had zin per zin in slecht Engels liet vertalen. Terwijl het niet zo moeilijk hoort te zijn: stel een statement op, toon er wat grootmoedigheid in, laat het op voorhand vertalen en lees het zelf voor.

Een groots gebaar maken. Als de overheid - en zeker het Aalsterse stadsbestuur - na de controverse iets kan doen, dan is het dat. Nodig mensen van de Joodse gemeenschap uit, spreek met hen, organiseer een seminarie over de grenzen van vrije meningsuiting of plan een ander event om over deze controverse vrijuit van gedachten te wisselen.

Dat veel mensen Aalst Carnaval niet meer grappig vinden, is geen akkefietje.

Wees ook na carnaval de stad van de vrije gedachte. Maak tegelijk nog eens duidelijk dat tijdens carnaval net alle zeden op hun kop worden gezet. En dat het moreel kompas van België, Vlaanderen en Aalst wel degelijk in de juiste richting wijst.

De controverse is ernstig genoeg. Als het allemaal maar om te lachen was, is het zinvol dat met enig moreel leiderschap nog eens duidelijk te maken.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud