Neyts wil onethische bedrijven aan schandpaal

(tijd) - Annemie Neyts (VLD), de minister toegevoegd aan de federale minister van Buitenlandse Zaken, Louis Michel, is gewonnen voor het idee om bedrijven die in conflictgebieden onethisch bezig zijn op een zwarte lijst te zetten. Die lijst wordt openbaar gemaakt. Neyts lanceerde dit voorstel gisteren na afloop van het internationaal seminarie 'Zakendoen in conflictgebieden'.

In het VN-rapport over de plundering van de rijkdommen van Kongo worden sancties gevraagd tegen Belgische bedrijven, ook al zijn ze niet meteen illegaal, maar eventueel wel immoreel bezig. In een reactie vroeg de bedrijfswereld naar een referentiekader, dat internationaal dient te worden uitgetekend. 'De fundamentele vraag luidt onder welke omstandigheden het aanvaardbaar is economische activiteiten in conflictgebieden te ontplooien', vatte Neyts de inzet van het seminarie samen.

Pasklare antwoorden leverde het seminarie niet op. Wel tekenden zich twee strekkingen af: enerzijds pleiten de niet-gouvernementele organisaties (NGO's) voor afdwingbare maatregelen, anderzijds denkt de bedrijfswereld eerder aan engagementen op vrijwillige basis. Neyts ziet zelf ook meer in een vorm van zelfregulering, eerder dan sancties.

Ze ziet wel iets in de regeling die internationaal is uitgewerkt om belastingparadijzen aan te pakken. Landen die zich niet houden aan de antiwitwasregeling, worden door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) op een zwarte lijst geplaatst, die openbaar wordt gemaakt. Dat is efficiënt gebleken.

De OESO kan volgens Neyts ook werk maken van een zwarte lijst van bedrijven die onethisch bezig zijn. De bestaande OESO-gedragscode voor multinationals kan daarbij als leidraad dienen, ook al moet deze gedragscode dan wel eerst nog verder verfijnd worden voor zakendoen in conflictgebieden.

Het gaat om een zelfregulerend systeem, waarbij bedrijven vrijwillig de gedragscode kunnen ondertekenen. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) wil hierbij alvast aan de kar trekken. Klachten over schendingen van de gedragscode kunnen dan bij de bestaande nationale contactpunten in de OESO-lidstaten worden ingediend. De vakbonden hebben deze procedure al ontdekt, bleek onder meer bij de sluiting van Renault Vilvoorde.

Een klacht die wordt ingediend, leidt dan tot een discreet en constructief onderhoud tussen aanklager en beschuldigde, met het oog op een minnelijke oplossing. Als uiteindelijk blijkt dat het toch gaat om een flagrante schending van de gedragscode, kan de OESO het bedrijf op een zwarte lijst plaatsen, die gepubliceerd wordt.

WVDV

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud