Niet in hoek geduwd

De Amerikaanse investeringen in België worden traditioneel beschouwd als een belangrijke graadmeter voor de competitiviteit van ons land. Ze vormen een aanduiding of het voor multinationale ondernemingen nog interessant is hier te investeren. Ja, is het antwoord. Want het blijkt dat de Amerikaanse investeringen in België vorig jaar met 20 procent zijn gestegen.

Die cijfers moeten met enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Ze slaan niet alleen op nieuwe investeringen waaruit extra activiteiten en werkgelegenheid voortvloeien, maar ook op geherinvesteerde winsten en op overnames van bedrijven. Een deel van dat geld komt dus terecht bij Belgische eigenaars die hebben verkocht. Soms investeren die dat opnieuw op een productieve manier in de economie, maar het gebeurt ook wel dat ze er gewoon mee gaan rentenieren.

Dat de Amerikaanse bedrijven hier blijven investeren, toont in elk geval aan dat ze vertrouwen hebben in de toekomst van de Belgische economie. Het bewijst ook dat ons land door de globalisering van de wereldeconomie absoluut niet in een hoekje is gedrongen. Voor een stuk is dat te danken aan de maatregelen die de overheid heeft genomen om een aantrekkelijk investeringsklimaat te creëren, zoals de invoering van de notionele intrestaftrek.

Het rapport over de buitenlandse investeringen van de Verenigde Staten leert ook dat de opkomst van nieuwe economieën op wereldvlak niet noodzakelijk ten koste gaat van andere. Want hoewel landen als China, India en Brazilië zich stilaan opwerpen als nieuwe economische grootmachten en handelsnaties, zijn de economische betrekkingen tussen de Verenigde Staten en Europa de voorbije jaren alleen maar intenser geworden. En om een en ander in perspectief te zetten: ondanks de hype rond China vertegenwoordigen de Amerikaanse investeringen in dat land niets eens een kwart van wat de VS in België investeren.

De stelling is dus onjuist dat de globalisering van de wereldeconomie de ondergang inluidt van de traditionele industrielanden in het Westen en een bedreiging voor onze welvaart vormt. Het klopt ook niet dat de globalisering het voor een economie als de Belgische noodzakelijk maakt de lonen te matigen, de arbeidsduur te verlengen en de sociale zekerheid af te bouwen.

Zoals de Leuvense hoogleraar Paul De Grauwe terecht betoogt in een interview vandaag in deze krant, kan je de economie niet vergelijken met een sportcompetitie waarin er maar één de winnaar kan zijn. Het aanknopen en verder uitbouwen van internationale economische relaties levert veel winnaars op, ook landen die op geen enkel vlak echt uitblinken.

Natuurlijk brengt de globalisering veranderingen mee en plaatst ze de ondernemers, de werknemers en de beleidsmakers in de 'oude' economieën, zoals België, voor uitdagingen. Maar ze creëert ook nieuwe kansen. Het komt erop aan die te benutten, door flexibel, innovatief en creatief te zijn.

Stefaan Michielsen

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud