Non-beslissing

©mfn online editor import

De bom is niet ontploft. De kwestie of de Arco-coöperanten wel of niet aanspraak kunnen maken op een overheidswaarborg zal geen impact hebben op de verkiezingscampagne.

De beslissing van het Grondwettelijk Hof om voorlopig niet te beslissen over de grondwettelijkheid van de waarborgen voor de Arco-coöperanten, komt iedereen goed uit. Het heikele dossier wordt nu immers over de verkiezingen getild, de kwestie zal geen grote rol spelen in de verkiezingscampagne.

Een beslissing, in de ene of de andere richting, had zeker voor ophef gezorgd. Als het Hof de waarborgregeling ongrondwettelijk had genoemd, zouden de 800.000 Arco-coöperanten - ook allemaal kiezers - bijzonder boos hebben gereageerd. Als het Hof in de andere zin had geoordeeld, zou er heisa zijn ontstaan over de 1,5 miljard euro belastinggeld die naar de Arco-beleggers vloeit. Het Grondwettelijk Hof heeft de campagnevoerende politieke partijen een grote dienst bewezen door zijn beslissing te verdagen.

Minister van Financiën Koen Geens haastte zich gisteren om de Arco-coöperanten - waarvan de meesten tot de achterban van zijn partij CD&V behoren - nogmaals gerust te stellen: de regering zal haar belofte nakomen om hen te vergoeden voor de schade die ze door de ondergang van Dexia hebben geleden. Hij wil dat daarover in het volgende federale regeerakkoord sluitende afspraken worden gemaakt.

Maar dat is het probleem niet. Geen van de grote politieke partijen verzet zich tegen het vergoeden van de Arco-coöperanten. De sp.a steunt uitdrukkelijk het voorstel van Geens, ook de N-VA heeft een bocht genomen en is sinds kort voor het idee gewonnen. Politiek is er een consensus dat de Arco-coöperanten recht hebben op een vergoeding, betaald uit de staatskas.

De knoop ligt elders gebonden. De vraag is of de waarborgregeling, die de regering in volle Dexia-crisis haastig heeft uitgewerkt, juridisch stand houdt. Wat als het Grondwettelijk Hof binnen een paar maanden oordeelt dat de waarborgregeling ongrondwettelijk is, omdat ze een discriminatie inhoudt ten voordele van de Arco-coöperanten tegenover de andere Dexia-aandeelhouders?

Bovendien heeft ook de Europese Commissie al opmerkingen gemaakt. Ze onderzoekt of de Arco-waarborg geen vorm van ongeoorloofde staatssteun uitmaakt en vraagt zich af of het argument wel steek houdt dat een waarborgregeling voor aandeelhouders van coöperatieve vennootschappen noodzakelijk is om de stabiliteit van het financieel systeem te vrijwaren. Koen Geens heeft echter al aangekondigd een eventuele negatieve beslissing van de Commissie te zullen aanvechten bij het Europees Hof van Justitie.

De hamvraag is overigens niet politiek of juridisch, maar ethisch: is het rechtvaardig dat de belastingbetalers moeten opdraaien voor de verliezen van de Arco-coöperanten? Ze waren beleggers, geen gewone spaarders. Bovendien maakt Arco aanspraak op een verzekering die ze pas heeft afgesloten nadat de schade zich had gemanifesteerd en waarvoor ze nooit enige bijdrage heeft betaald. Dat blijft stuitend.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud