Advertentie

Nu de schuld nog

©mfn online editor import

Tot voor kort waren ze de melaatsen van de ­eurozone en werden ze gemeden. Nu omarmen de beleggers hun schuldpapier alsof de euro­crisis nog maar een schim uit het verleden is.

Portugal verlaat met opgeheven hoofd de Europese ziekenboeg en trotseert zonder vangnet de financiële markten. Zelfs Griekenland plaatst moeiteloos schuldpapier. De beleggers in overheidsobligaties drukken de landen die jarenlang met de nek werden aangekeken nu aan hun hart.

De stormloop op obligaties van zorgenkinderen uit de eurozone van Griekenland over Ierland tot Italië, Spanje en Portugal - is opmerkelijk. In het begin van dit jaar was dat nog ondenkbaar.

Het volgehouden nulrentebeleid van de centrale banken duwt beleggers naar papier waar nog een beetje rendement op zit. Want de landen mogen dan al investeerders aantrekken, ze betalen nog altijd fors meer dan landen die niet geraakt werden door de schuldencrisis, zoals Duitsland.

Maar de vraag naar het overheidspapier veroorzaakt blijkbaar een lichte euforie. Het is nochtans verre van zeker dat de eurocrisis bezworen is. Het economisch herstel is erg fragiel, de groei ligt nog steeds laag en iedere ontsporing van een begroting of het mislukken van hervormingen is genoeg om de vlam weer in de pan te doen slaan. Daarnaast kunnen externe factoren zoals een hogere Amerikaanse rente of een militaire escalatie in Oekraïne ook nog onrust veroorzaken op de Europese kapitaalmarkten.

Het bezweren van de eurocrisis en het verstrekken van noodkredieten aan sommige landen hebben nog een ­belangrijke impact gehad. De schuldenberg in de eurozone is aanzienlijk toegenomen. De schuldgraad van een hele reeks landen is geëxplodeerd tot ver boven 100 procent van het bruto binnenlands product. Jarenlang waren België en Italië de enige zorgenkinderen met een schuld boven 100 procent, maar sinds de eurocrisis is dat clubje almaar groter geworden.

Het gevaar van een grote schuldenberg is, en dat weten we in België maar al te goed, dat de schuld zelfvoedend wordt en dat er rente op de rente moet worden betaald, de beruchte rentesneeuwbal. Zeker in een omgeving waarbij de economische groei zo mager blijft, wordt het moeilijk de opgehoopte schuld weg te werken. Nu al is duidelijk dat Griekenland in de loop van dit jaar nog eens een beroep zal moeten doen op extra hulp. Met een schuldgraad van 175 procent kunnen de Grieken hun schulden nooit in hun eentje afbetalen.

Griekenland en Cyprus zullen nog wel enige tijd afhankelijk blijven van externe hulp. Maar het is hoopgevend dat de Europese ziekenboeg kleiner is geworden na het vertrek van Portugal. Stilaan wordt die fase van de eurocrisis afgesloten.

Nuchterheid blijft evenwel aangewezen. De schuldencrisis is bedwongen, maar de schulden zijn gebleven. Meer dan ervoor. De weg om ook die schulden af te bouwen tot een aanvaardbaar niveau is nog lang. Een niveau waarbij een land niet in de problemen komt als een economische schok zich voordoet. En zo ver zijn we in de eurozone nog niet.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud