Advertentie
Advertentie

Nuttige oefening

©Sofie Van Hoof

De onderhandelingen over de nieuwe beheersovereenkomst voor de VRT zijn uitgedraaid op een nuttige maar simpele besparingsoefening. Het fundamentele debat is echter niet gevoerd.

De directie van de VRT heeft een voorstel uitgewerkt voor een nieuwe beheersovereenkomst met de Vlaamse regering die rekening houdt met de budgettaire beperkingen die de Vlaamse overheid de openbare omroep oplegt. Het voorstel houdt belangrijke besparingen in. Die zijn vooral nodig om een kostenexplosie de komende jaren in te dijken. Zonder ingrepen zouden de kosten van de VRT tegen 2020 met 10 procent stijgen, terwijl de overheidsdotatie constant wordt gehouden.

De openbare omroep opereert niet in een marktomgeving. Hij wordt door een slechte economische conjunctuur niet gedwongen de tering naar de nering te zetten, zoals dat met particuliere bedrijven wel het geval is. Het is te gemakkelijk om altijd maar meer overheidsmiddelen te eisen. Het is daarom goed dat ook de openbare omroep een afslankingskuur krijgt opgelegd. Dat verplicht het bedrijf om overtollig vet weg te snijden en zich in te spannen om efficiënter te werken.

Elk bedrijf, elke organisatie moet regelmatig zo’n oefening doen. Dat is heilzaam. Waarom dus niet de VRT? Heel wat mediabedrijven uit de particuliere sector zijn de voorbije jaren met een veel drastischer herstructurering geconfronteerd.

De besparingen die de VRT moet doorvoeren zijn aanzienlijk, maar niet gigantisch. De kosten met 5 procent terugdringen, zoals de VRT nu doet, is iets wat elk bedrijf, elke organisatie moet kunnen zonder dat de kerntaken in het gedrang komen. Dit is niet de doodsteek voor de openbare omroep, de VRT wordt hierdoor niet zwaar gekortwiekt. De verschillende radio- en tv-netten blijven bestaan. Er wordt wel ingezet op meer samenwerking en op een optimalisatie van de middelen. Een aantal diensten wordt uitbesteed, er zal in grotere mate een beroep worden gedaan op externe leveranciers, ook voor programma’s. Dat hoeft niet noodzakelijk ten koste te gaan van de kwaliteit, maar het levert wel een besparing op.

De VRT zal het, gespreid over vijf jaar, met 286 voltijdse medewerkers minder moeten doen. Dat is een flinke aderlating. Maar met een personeelsbestand van bijna 2.000 mensen blijft de openbare omroep een heel groot mediabedrijf. Met 2.000 medewerkers kan je in een efficiënte organisatie toch heel wat doen.

De directie van de VRT is in haar besparingsoefening heel voorzichtig te werk gegaan. De inspanning wordt zo veel mogelijk gespreid over het hele bedrijf. Er zijn geen drastische keuzes gemaakt.

Dat is misschien wel de grootste tekortkoming in de discussie over de nieuwe beheersovereenkomst voor de VRT. Die is uitgedraaid op een nuttige maar simpele besparingsronde. De kans is gemist om een fundamenteel debat te voeren over wat wel en wat niet de opdracht is van een openbare omroep in een moderne mediamaatschappij.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud