Obligatiestrategen pessimistischer over economie dan aandelenbeleggers

(tijd) - De Europese aandelen stegen gisteren tot het hoogste peil in 28 maanden. Dat blijkt uit de evolutie van de FtseEurofirst 300 index. 'De toekomstige bedrijfswinsten ogen mooi', verkaarde een aandelenhandelaar. De rendementen op de Europese overheidsobligaties daalden tot het laagste peil in 16 maanden. 'We zijn bezorgd over de economische groei in de eurozone', zei een obligatiehandelaar. Wie heeft gelijk?

Volgens de financiële leerboeken hebben ze beiden het gelijk aan hun kant. Een lagere rente op lange termijn - en dus hogere obligatiekoersen - gaat doorgaans gepaard met een aantrekkende aandelenmarkt. Investeringen worden goedkoper, de huidige waardering van de toekomstige winsten wordt groter en aandelen worden aantrekkelijker tegenover obligaties. Academische studies die de returns op aandelen en obligaties over de voorbije 50 jaar analyseerden, bevestigen de theorie.

Geen enkele van de beursexperts die we contacteerden, maakt daarvan gebruik om de recente ontwikkelingen op de aandelen- en obligatiemarkten te verklaren. Peter Vanden Houte, de hoofdeconoom van ING België, nuanceert zelfs de positieve correlatie tussen aandelen- en obligatiekoersen. 'Het is de structurele daling van de inflatie in de jaren 80 en 90 die zowel de aandelen als de obligaties hoger stuurde. Lagere inflatieverwachtingen leiden tot een lagere risicopremie op de beurzen, en tot een lagere geëiste rente op obligaties. Dat is iets anders dan te stellen dat een lagere rente steevast tot hogere beurskoersen leidt.'

Tot voor kort gingen de koersen van aandelen en obligaties trouwens volledig de andere kant uit. Dat is eigen aan turbulente tijden. Tijdens een beurscrisis, een oorlog of een reeks bedrijfsschandalen vluchten beleggers naar minder risicovolle effecten zoals obligaties. Daardoor daalden tussen 2000 en 2003 zowel de aandelen als de rendementen op obligaties (zie grafiek).

Dit jaar floreert de Belgische beurs terwijl de rente op de 10-jarige overheidslening nieuwe dieptepunten opzoekt. De financiële theorie lijkt in ere hersteld. Maar de experts nuanceren dat.

'De Bel20 bestaat vooral uit financiële en defensieve waarden. Die aandelen profiteren meer van een daling van de rente dan andere aandelen', zegt Brecht De Smyter, de obligatiestrateeg van Fortis Bank. 'De overige Europese beurzen presteren dit jaar heel wat minder goed'.

Maar sinds de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 4 november, zijn de overige beurzen aan een inhaalbeweging begonnen. De Europese obligatierendementen daalden naar het laagste niveau in 16 maanden. De Smyter plaatst daar kanttekens bij: 'obligatiehandelaars staan wantrouwig tegenover de economische groei in de eurozone. Bovendien dreigt de daling van de dollar de winstmarges van de Europese exportbedrijven onder druk te zetten. Dat belooft weinig goeds voor de aandelen uit de eurozone'.

Jan Longéval, de hoofdeconoom van Bank Degroof, vindt eerder dat de aandelenbeleggers het gelijk aan hun kant hebben. 'De onzekerheid in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen en de vrees voor de hoge olieprijzen zijn achter de rug. Het is normaal dat de beurzen stijgen.' Longéval noemt de aandelen uit de eurozone een interessante belegging: 'De bedrijven kunnen dankzij herstructureringen een degelijke winstgroei voorleggen ook al zou de economische groei volgend jaar lager uitkomen dan verwacht. Bovendien zijn de aandelen goedkoop gewaardeerd.' Volgens Longéval vormt de daling van de dollar pas een probleem wanneer de euro stijgt richting 1,4 à 1,45 dollar. 'Obligatiebeleggers zijn in vergelijking met aandelenbeleggers kortzichtiger.'

Peter Vanden Houte wijt de daling van de lange rente aan de beleggingsstrategie van de obligatiefondsen. 'De Europese Centrale Bank zal in de komende zes à negen maanden de rente niet verhogen. Sommigen roepen zelfs op tot een rentedaling om de stijging van de euro een halt toe te roepen. Het heeft dus geen zin dat obligatiefondsen hun langetermijnobligaties verkopen in ruil voor kortlopend papier. Dat houdt de Europese lange rente laag.'

Volgens Jim O'Neill, de hoofdeconoom van Goldman Sachs, is er slechts één factor die zowel de evolutie op de aandelen- als op de obligatiemarkten fundamenteel kan verklaren. Die klinkt nogal bekend in de oren: 'lagere inflatieverwachtingen wegens de terugval van de olieprijs.'

Christophe DE RIJCKE

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud