Ondanks Bidens grote woorden blijft de vraag of Europa wel belangrijk is voor de VS

Senior writer

President Biden komt naar Europa om de banden met de bondgenoten aan te halen. Enige Europese scepsis over de Amerikaanse bedoelingen is op haar plaats.

De Europese rondreis brengt de Amerikaanse president Joe Biden van Engeland naar Brussel en Genève. Zijn doel? De allianties herstellen en de trans-Atlantische relatie nieuw leven inblazen. Dat moet gebeuren op de top van de G7, de NAVO-top en een speciale Amerikaans-Europese top.

Het is uitdrukkelijk de bedoeling het vertrouwen te herstellen na de troebele en moeilijke Trump-jaren. Toch stelt Biden zijn buitenlandbeleid resoluut in functie van de Amerikaanse middenklasse. Wat de president doet, moet uiteindelijk het Amerikaanse binnenlands beleid dienen. Dat geeft weinig ruimte tot multilateralisme.

De president verstopt dat ook niet. De beslissing om uit Afghanistan weg te trekken werd unilateraal genomen. De NAVO kon alleen maar instemmen. De vraag om de patenten op coronavaccins in te trekken kwam er ook unilateraal. Ook de invoering van een wereldwijde vennootschapsbelasting is naar Amerikaans model gegoten. Het gaat niet om internationale rechtvaardigheid, maar om meer inkomsten voor de Amerikaanse schatkist.

Meer nog dan zijn voorganger is Biden vastbesloten de economische en militaire opgang van China af te remmen. De Amerikaanse Senaat keurde een gigantisch investeringsplan goed, gekoppeld aan ruime macht voor de president om Chinese bedrijven op de zwarte lijst te zetten. De demarche moet de VS helpen hun superioriteit op digitaal vlak te herwinnen.

Biden stelt zijn buitenlandbeleid resoluut in functie van de Amerikaanse middenklasse. Dat geeft weinig ruimte tot multilateralisme.

Europa voelt zich ongemakkelijk. De belangen van het continent lopen niet noodzakelijk gelijk met die van de Amerikaanse middenklasse. Met China probeert Europa handelsrelaties te onderhouden om een gedeelte van de Chinese markt te bestrijken. Het is een delicate evenwichtsoefening tussen mensenrechten en handel drijven.

De Amerikaanse politiek kan Europa op termijn verplichten te kiezen tussen de VS of China, een keuze die de EU liever niet maakt. Kiezen voor de VS betekent enerzijds China opgeven, maar anderzijds is de Amerikaanse markt door de financiële overheidsinjectie nog minder toegankelijk dan voorheen. Europa heeft daar dus niks bij te winnen. Bovendien zijn er nog enkele ernstige handelsconflicten tussen de VS en Europa, die de relatie evenmin goed doen.

Ondanks alle grote woorden van Biden blijft de vraag of Europa wel belangrijk is voor de VS. Zo is nog altijd geen Amerikaanse ambassadeur aangewezen bij de EU of de NAVO, en in een reeks Europese hoofdsteden, waaronder Brussel, is nog geen nieuwe ambassadeur op post. Het herstel van de diplomatieke relaties op het terrein moet dus nog beginnen.

Enige Europese scepsis over de Amerikaanse retoriek is bijgevolg op haar plaats. Het beleid van Biden komt nog altijd neer op 'Amerika eerst'. Dat is geen goed principe voor het herstel van het vertrouwen, laat staan voor een evenwichtige relatie.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud