Onlinekrant nog geen bedreiging voor gedrukte versie

Wie op het internet onlinekranten raadpleegt, doet dat vooral om op de hoogte te blijven van het allerlaatste nieuws. Het merendeel van die onlinelezers besteedt nog evenveel tijd aan het lezen van gedrukte media als voorheen.

(belga) Dat blijkt uit een doctoraal proefschrift van Hans Beyers van de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen.

Voor zijn proefschrift onderzocht Beyers hoe de uitgever en de krantenlezer gebruikmaken van de mogelijkheden die het internet biedt. Dat deed hij door een beschrijvende inhoudsanalyse te maken van de onlineversies van alle Vlaamse kranten. 'Daarnaast heb ik ook onderzocht op welke manier mensen precies gebruikmaken van onlinekranten, aan de hand van twee online-enquêtes, waarbij respectievelijk 621 en 1.074 internetgebruikers werden ondervraagd', zegt Beyers.

Uit de twee enquêtes blijkt dat 80 procent van de respondenten wel eens onlinekranten leest. Maar het is duidelijk dat de onlinekrant de papieren krant nog niet aan het vervangen is. 'De belangrijkste reden om onlinekranten te raadplegen, is de snelheid', legt Beyers uit. 'Lezers van onlinekranten zijn vaak echte 'nieuwsjunkies', ze consulteren veel verschillende media om er informatie uit te halen, zoals radio, papieren kranten, tijdschriften en televisie.'

75 procent van de respondenten geeft aan nog evenveel papieren kranten te lezen als toen ze nog geen onlinekranten raadpleegden. Andere belangrijke redenen waarom mensen onlinekranten lezen, zijn het archief en de selectiemogelijkheden.

Uit Beyers' onderzoek blijkt voorts dat mensen ook op het internet trouw blijven aan hun favoriete krant. 'Bovendien is er ook online een sterke regionale inbedding. Zo doet Gazet van Antwerpen het online erg goed in Antwerpen en scoort Het Belang van Limburg vooral in Limburg', luidt het.

Bij de 20 procent van de respondenten die aangaf nooit onlinekranten te raadplegen, was 'we hebben al genoeg info' de vaakst aangehaalde reden. 15 procent van die groep bleek helemaal niet op de hoogte van het bestaan van onlinekranten. 'Daarom is het een goed idee dat kranten het webadres van hun onlineversie op hun voorpagina zouden vermelden', meent Beyers.

Bij onlinekranten kunnen uitgevers precies meten welke artikels door hoeveel mensen worden gelezen of aangeklikt. Die 'klikcijfers' hebben in Vlaanderen nog geen invloed op de inhoud van de papieren krant, stelt Beyers. 'Wel wordt er soms rekening mee gehouden als er twijfel is over wat op de voorpagina moet komen. Dat een bepaald onderwerp heel populair is in de onlinekrant, kan dan de doorslag geven.' In Chili is er al een krant waarbij de klikcijfers van de onlineversie volledig bepalen wat er in de papieren krant komt.

De vier hoofdkenmerken van een onlinekrant zijn dat die krant permanent actueel, interactief, multimediaal en hypertekstueel (met verbindingen tussen verschillende teksten) is. Toch zijn volgens Beyers heel wat beloften van het internet (nog) geen werkelijkheid geworden bij de on-linekranten. 'Dat kan vaak verklaard worden door een gebrek aan mensen en middelen. Als een krant bijvoorbeeld een forum op haar site wil plaatsen, moet dat elke dag gecontroleerd worden, anders kunnen de boodschappen erop ontsporen.'

Het aanbieden van videofragmenten maakt wel opgang in Vlaanderen, maar volgens Beyers is 'permanente actualiteit' voorlopig het enige kenmerk waaraan de Vlaamse onlinekranten echt voldoen.

Hoeveel Vlamingen al eens een onlinekrant raadplegen, is moeilijk te zeggen. 'Wel zeker is dat 4,9 miljoen van alle Belgen vanaf 15 jaar soms op het internet surfen. 80 procent daarvan geeft aan online naar nieuws te zoeken', stelt Beyers.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud