Ontwerp Picanol-wet zo goed als begraven

(tijd) - De kamercommissie Handelsrecht heeft gisteren het aangepaste Picanol-wetsontwerp verworpen. Dat verplicht dat beursgenoteerde bedrijven het loon van de gedelegeerd bestuurder en de collectieve loonmassa van de directie bekend te maken. Door de verdeeldheid in de paarse meerderheid lijkt het ontwerp zo goed als begraven.

De verplichte bekendmaking van de lonen van topmanagers lijkt verder weg dan ooit. Voor de paasvakantie had het Vlaams Belang de liberalen nog aan een wisselmeerderheid geholpen voor de aanpassing van het voorstel waardoor beursgenoteerde bedrijven alleen zouden worden verplicht de collectieve loonmassa van de leden van het directiecomité vrij te geven. In de Senaat was eerder - onder impuls van VLD'er Patrik Vankrunkelsven - een wettelijke regeling aanvaard om beursgenoteerde bedrijven te verplichten de individuele lonen bekend te maken. Die regeling kwam er na de heisa over de buitensporige vergoeding van Jan Coene, de topman van het weefgetouwenbedrijf Picanol.

Gisteren stond de eindstemming over het aangepaste wetsontwerp op de agenda. Het meerderheidsoverleg voor aanvang van de vergadering had al duidelijk gemaakt dat liberalen en socialisten lijnrecht tegenover elkaar bleven staan. De liberalen nemen de code-Lippens over deugdelijk bestuur als leidraad over en willen beursgenoteerde ondernemingen niet verplichten de individuele lonen van de directieleden vrij te geven. De socialisten houden vast aan de oorspronkelijke regeling van de Senaat. Die verplicht de lonen van de CEO, de leden van de raad van bestuur en het directiecomité individueel publiek te maken.

Het was dus uitkijken of het Vlaams Belang de liberalen opnieuw aan een wisselmeerderheid zouden helpen. Dat was niet het geval. De partij onthield zich tijdens de stemming, net als CD&V. Het Vlaams Belang is misnoegd dat de VLD het amendement heeft ingetrokken waarin ook de vakbonden, de ziekenfondsen en de politieke partijen verplicht zouden worden hun lonen vrij te geven.

De liberalen stemden voor het aangepaste wetsontwerp, de socialisten tegen. Dat gaf zes voor, zes tegen. Geen meerderheid dus en de verwerping van het ontwerp. De verwerping betekent niet dat het voorstel definitief begraven is. De kamervoorzitter kan beslissen het ontwerp alsnog op de agenda van de plenaire vergadering te plaatsen. VLD-kamerlid Rik Daems zei gisteren dat ook te zullen vragen. Indien de voltallige Kamer de verwerping wegstemt, kan het aangepaste wetsontwerp opnieuw worden besproken in de plenaire vergadering of opnieuw in commissie. Maar dat lijkt onwaarschijnlijk.

VLD-kamerlid en bedrijfsleider Pierre Lano uitte tijdens de vergadering van de kamercommissie zijn ongenoegen over de vooruitgang van de parlementaire werkzaamheden: 'Indien bedrijfsleiders zouden zien hoe wij hier te werk gaan, zouden ze ons uitlachen. Als een bedrijf op die manier zou werken, zou het al lang failliet zijn.'

PBL

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud