Ook buitenlandse centrale banken discrimineren privé-aandeelhouders

(tijd) - Ook in Griekenland en Zwitserland ontvangen de privé-aandeelhouders van de centrale banken slechts enkele procenten van de uitgekeerde winst. Dit blijkt uit informatie die de redactie verzamelde. Voorts valt op dat de aandelen van de Griekse en Zwitserse centrale banken minder vlot verhandelbaar zijn dan die van de Belgische Nationale Bank.

De controverse over het gemengde aandeelhouderschap van de Nationale Bank doet de interesse rijzen voor twee andere centrale banken met privé-aandeelhouders. In Europa hebben buiten België alleen Griekenland en Zwitserland een centrale bank met privé-aandeelhouders.

In België bezit de staat de helft van de aandelen van de centrale bank. De rest van de aandelen wordt verhandeld op de beurs van Brussel en is in handen van financiële instellingen, particulieren en de directie van de Nationale Bank. De staat krijgt een groot deel van de inkomsten. In 2001 was het aandeel van de staat 26 keer groter dan het dividend. Sommige privé-aandeelhouders voelen zich gediscrimineerd en eisen een groter deel op.

De statuten van de Griekse centrale bank bepalen dat de staat en de overheidsbedrijven samen ten hoogste 35 procent van het kapitaal mogen bezitten. De aandelen zijn op naam en worden verhandeld op de beurs van Athene. De overdracht gebeurt door een inschrijving in een speciaal boek en de overdracht moet onder meer door de gouverneur van de centrale bank worden ondertekend. De aandeelhouders moeten de statuten erkennen en mogen de boeken of activa niet opeisen.

De Griekse centrale bank betaalt aan haar aandeelhouders een dividend van 12 procent van het kapitaal. De ene helft van het surplus is bestemd voor een reservefonds, tot dit fonds even groot is als het kapitaal, en de andere helft voor de regering. Aangezien het reservefonds even groot is als het kapitaal, kan de algemene vergadering beslissen een extra dividend uit te keren.

In 2000, het laatste jaar waarvoor cijfers op de website staan, boekte de Griekse centrale bank een winst van 167 miljard drachme (0,49 miljard euro). Zij keerde een dividend uit van 2 miljard drachme, betaalde een bijkomend dividend uit van 7 miljard, betaalde voor 6 miljard belastingen en keerde 152 miljard uit aan de regering.

In Zwitserland waren eind vorig jaar de 26 kantons met 39 procent van de aandelen de grootste aandeelhouders. Daarna volgden 2.657 private aandeelhouders (26%), 24 kantonnale banken (14%) en 37 andere overheidsinstellingen (2%). Voor de resterende 19 procent aandelen onderzocht de centrale bank aanvragen van kandidaat-kopers.

De federale overheid bezit geen aandelen van de Zwitserse centrale bank, maar ze benoemt de meeste leden van de toezichthoudende bankraad en moet het jaarverslag en de jaarrekening goedkeuren. De aandelen zijn op naam en worden verhandeld op de beurs. Het bankcomité moet de overdracht van aandelen goedkeuren. De stemrechten zijn moeilijker overdraagbaar dan de eigendomsrechten. Buitenlandse aandeelhouders hebben geen stemrecht.

De wet bepaalt dat het dividend maximaal 6 procent mag bedragen. In 2001 boekte de centrale bank een winst van 1,51 miljard Zwitserse frank (1,03 miljard euro). Zij boekte 1 miljoen frank over naar het reservefonds en betaalde een dividend uit van 1,5 miljoen frank. De kantons ontvingen daarna 5,5 miljoen frank of 0,8 frank per inwoner. Van de resterende 1,5 miljard frank ontvingen de kantons twee derde en de federale overheid een derde.

WV

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud