Ook voor woonkredieten is trop te veel

KBC verhoogt morgen de rente op de woonkredieten met 20 tot 50 basispunten. De tariefverhoging van de bank is opmerkelijk. Ze vindt plaats op een moment dat de marktrente daalt en nog stevig onder 4 procent ligt.

Maar volgens de bank was een hogere hypotheekrente niet meer te vermijden. Ze wijst erop dat de hypothecaire tarieven 'de realiteit met de marktrente hadden verloren'. Daarmee geeft de bankier onomwonden toe dat de zware concurrentieslag op de hypothecaire markt de banken pijn doet. In hun ijver om zo veel mogelijk kredietnemers aan te trekken lieten de banken hun hypothecaire tarieven dermate zakken dat ze hun kredieten met verlies aan de man brachten. Lange tijd leek het de financiële sector weinig te deren. Woonkredieten zijn voor de banken het uitgelezen financiële product om andere producten aan te trekken. De kortingenpolitiek van de kredietinstellingen op de woonkredieten is niet onbaatzuchtig. De kandidaat-kredietnemer krijgt de korting op voorwaarde dat hij bij de bank ook een verzekeringsproduct of beleggingsfonds koopt.

Met zijn onverwachte tariefverhoging geeft KBC echter het signaal dat ook die zogenaamde kruisverkoop limieten heeft. De bank is niet meer bereid om tegen elke prijs kredieten aan te bieden, ook al staan daar andere lucratieve financiële producten tegenover. Zelfs voor KBC is trop te veel.

Het is nu afwachten hoe de andere Belgische banken reageren. Ze lieten gisteren nog niet in hun kaarten kijken. Het initiatief van KBC wijst er in ieder geval op dat de prijsafspraken begraven lijken. Vroeger was het telkens marktleider Fortis die het voortouw nam op de hypotheekmarkt. Dat de prijskartels verdwijnen, heeft te maken met de toenemende internationale concurrentie. Die dwingt de bankiers hun rendabiliteit op te vijzelen. Elke bank maakt vandaag haar eigen rekening, en laat zich niet meer meeslepen door de uitwassen van de concurrentie.

Op zich is dat geen slechte evolutie. Alleen mag die rendabiliteitsdoelstelling niet ten koste gaan van de klant. De vele kandidaat-bouwers en -verbouwers die vandaag de lage marktrente willen aangrijpen om een woonkrediet af te sluiten, worden door de onverwachte tariefverhoging voor schut gezet, en zijn vol onbegrip. Waarom verhoogt een bank in godsnaam haar hypothecaire tarieven op een moment dat de marktrente nog zo laag staat ?

De scheeftrekkingen uit het verleden op de hypotheekmarkt zijn daar zoals gezegd debet aan. Het komt er voor de banken nu op aan nieuwe scheeftrekkingen te vermijden en bijgevolg ook nieuwe, bruuske correcties, zoals KBC die vandaag moet doorvoeren. Bankiers zijn weinig gebaat met een imago van rendabele bank, als die rendabiliteit hand in hand in hand gaat met misnoegde klanten die naar de concurrentie overstappen. Als de redelijkheid op de Belgische hypotheekmarkt weer zegeviert, zal ook de Belgische kredietnemer voor rede vatbaar blijven.

Dirk Michielsen

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud