Jean Vanempten

De Amerikaanse tussentijdse verkiezingen leverden een verdeeld Congres op en dat is op zijn minst een halve overwinning voor president Donald Trump. Voor de Democraten is het zaak de partij nu op één lijn te krijgen.

De Democraten heroveren het Huis van Afgevaardigden maar de Republikeinen versterken hun meerderheid in de Senaat. President Trump sprak van een 'geweldig succes', al is dat relatief.

De Democraten hebben weliswaar geen blauwe golf kunnen veroorzaken in Washington. Maar met een meerderheid in het Huis hebben ze wel een voet tussen de deur om het wetgevend werk in de komende twee jaar te blokkeren.

Net als tijdens de laatste zes jaar van de ambtsperiode van Barack Obama vallen op binnenlands vlak weinig initiatieven meer te verwachten. Trump zal verplicht worden te regeren met decreten. De kans is ook groot dat de Democraten hun meerderheid zullen gebruiken om hem persoonlijk hard aan te pakken.

De Democraten zullen nieuw politiek personeel moeten vinden én een volwaardige leidersiguur om enige kans te maken in 2020.

De uitslag van de tussentijdse verkiezingen bevestigt nog maar eens de diepe verdeeldheid van de VS. Daarbij valt op dat Trump wel steeds steviger de Republikeinse partij in handen heeft, terwijl de Democraten door een toevloed van nieuwe kiezers uit de voorsteden een gemengd kiezerspubliek hebben.

De 'midterms' zijn traditioneel de aanloop naar de volgende presidentsrace. Met een verdeeld Congres is het voor beide partijen zaak om zich te profileren.

Op dat vlak liggen de kaarten het best voor Trump. Niet alleen omdat een zetelende president altijd in het voordeel staat, maar ook omdat Trump binnen de Republikeinse partij op steeds minder weerstand zal stuiten. 

De open vraag is wat de Democraten daar tegenover kunnen stellen. Veel zal afhangen van hoe ze hun overwinning in het Huis zullen verzilveren. Op dit moment staan geen sterke figuren klaar om het in 2020 op te nemen tegen Trump. Het was al tekenend dat gewezen president Barack Obama in de laatste dagen van de campagne opdook om de kiezers te verleiden.

De Democraten zullen snel nieuw politiek personeel én een volwaardige leidersfiguur moeten vinden om enige kans te maken in 2020. De gewezen voorzitster van het Huis, Nancy Pelosi, of de gewezen vicepresident, Joe Biden, zullen niet met het wervende project voor 2020 komen.

Daarom wordt het volgende jaar cruciaal voor de Democraten. Want als de tweespalt in de partij zich doorzet, is het moeilijk om een duidelijk enthousiasmerend programma klaar te stomen.

De 'midterms' leveren wel een duidelijke verliezer op: het politieke bestel in de VS.

Er zijn geen echte winnaars bij deze tussentijdse verkiezingen. Trump niet omdat hij zijn programma niet voort kan uitvoeren. De Democraten niet omdat ze het Congres niet volledig in handen kregen. 

De 'midterms' leveren wel een duidelijke verliezer op: het politieke bestel in de VS. Al tijdens de Obama-jaren was de verdeeldheid zo groot dat er nauwelijks wetgevende initiatieven waren. Door deze tussentijdse verkiezingen is dat opnieuw het geval.

Politiek wordt Washington opnieuw een moeras. En in een moeras kan je geen vooruitgang boeken.

Lees verder

Tijd Connect