Op naar de volgende uitdagingen

Senior writer

Sneller dan verwacht heeft de Belgische economie de coronacrisis verteerd. De aandacht moet nu weer gaan naar het aanpakken van de structurele uitdagingen.

De Nationale Bank bracht maandag een positieve boodschap over de Belgische economie: De groei herneemt sneller dan verwacht. Tegen eind dit jaar staat de activiteitsgraad weer op het precoronapeil en de structurele economische schade is al bij al beperkt. En net maandag veegde de Bel20, de sterindex van de Brusselse beurs, de coronaverliezen van de tabellen.

Over de corona-aanpak woedden de voorbije maanden felle discussies. Virologen en andere experten pleitten voor strenge maatregelen om het virus geen kansen te geven en te vermijden dat het gezondheidssysteem onder de coviddruk zou bezwijken. Ondernemers drongen erop aan ook aandacht te hebben voor de economische belangen. Het compromis, beslist door de beleidmakers, maakte uiteindelijk dat België zowel voor gezondheid als economisch de pandemie relatief goed doorspartelde.

Er zijn grote inspanningen geleverd. Door wie werkt in de ziekenhuizen en de gezondheidssector in de eerste plaats. Maar ook ondernemers en bedrijven toonden zich inventief en flexibel. Waar mogelijk werd overgeschakeld op thuiswerken. Daardoor kon worden vermeden dat talrijke sectoren helemaal stilvielen. Bedrijven pikten ook vrij snel de investeringsdraad weer op.

Werknemers in de zwaarst getroffen sectoren bleven vaak niet bij de pakken zitten en gingen op zoek naar een andere job, en vonden die in veel gevallen ook. Of ze waagden het als zelfstandigen. Daardoor bleef, tegen de verwachtingen in, een bloedbad op de arbeidsmarkt uit.

Dat is ook te danken aan de overheid, die een groot vangnet heeft gespannen voor bedrijven, werknemers en handelaars. De heropening van de economie wordt mogelijk gemaakt door de vaccinatiecampagne die na een trage start loopt als een trein. Het is een ferme pluim die de overheid op haar hoed mag steken.

Nu nog meer overheidsschulden maken is alleen te verantwoorden voor investeringen die een duidelijk rendement opleveren op langere termijn.

De weerbaarheid van onze economie in zo’n acute crisis is groter gebleken dan zelfs de grootste optimisten hadden ingeschat. De negatieve impact van de coronacrisis zal uiteindelijk minder groot zijn dan de schade aangericht door de bankencrisis van 2008, zegt Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank.

De aandacht van de beleidsmakers kan en moet nu opnieuw gaan naar de grote uitdagingen op (middel)lange termijn: het opkrikken van de productiviteit en van de werkgelegenheidsgraad, het opvangen van de gevolgen van de vergrijzing, de upgrade van de verkeers- en vervoersinfrastructuur en de digitalisering en vergroening van de economie. Daar moeten de herstelplannen volop op inzetten. Massa’s overheidsgeld in de economie pompen puur om die drijvende te houden is niet zinvol meer nu het schip vlot is getrokken en weer onder stoom staat.

De overheid heeft een flink deel van de coronafactuur op zich genomen. Dat heeft de overheidsfinanciën ferm uit balans gebracht. Nu nog meer schulden maken is alleen te verantwoorden als ze dienen om investeringen te financieren met een duidelijk rendement voor  de economie op de (middel)lange termijn. Ook dat is een belangrijke uitdaging.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud