Opbrengst registratierechten gaat jongste maanden in stijgende lijn

(tijd) - De opbrengst van de registratierechten in Vlaanderen is de jongste maanden flink aan het stijgen: van ruim 76 miljoen euro in april tot bijna 93 miljoen euro in juli. De stijging toont aan dat de verkoop van woningen, die eind vorig jaar was stilgevallen, weer op gang is gekomen. Ze kan er ook op wijzen dat de verlaging van de registratierechten het aantal transacties doet toenemen, zoals de Vlaamse regering had gehoopt.

De gewesten krijgen, ingevolge de Lambermont-staatshervorming, sinds nieuwjaar de volledige opbrengst van de registratierechten die moeten worden betaald bij de aankoop van onroerende goederen. Voordien ging 60 procent naar de federale overheid en 40 procent naar de gewesten. Bovendien zijn de gewesten sinds 1 januari bevoegd om de tarieven en vrijstellingen van de registratierechten te bepalen.

Midden vorig jaar besliste de Vlaamse regering de registratierechten te verlagen van 12,5 naar 10 procent en, voor de bescheiden woningen ('klein beschrijf'), van 6 naar 5 procent, en de schijf tot 12.500 euro van de aankoopprijs van een eerste woning vrij te stellen van registratierechten. Ook werden de registratierechten tot een bedrag van 12.500 euro 'meeneembaar' gemaakt.

In het vooruitzicht van de belastingverlaging, die op 1 januari zou ingaan, viel de verkoop van woningen eind vorig jaar zo goed als stil. De meeste kopers wachtten met de transactie tot nieuwjaar of tot na 16 januari, de dag waarop het Vlaams Parlement de maatregel bij decreet goedkeurde.

Uit cijfers van de afdeling Financieel Management van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap blijkt dat de woningenverkoop zich hersteld heeft. In april inde de Vlaamse overheid 76,201 miljoen euro registratierechten. In mei en juni steeg het bedrag tot 82,757 miljoen resp. 89,650 miljoen euro. Vorige maand brachten de registratierechten al 92,874 miljoen euro op, een vijfde meer dan in april.

In de eerste drie maanden van het jaar lagen de cijfers beduidend lager, maar een precieze vergelijking is niet mogelijk, omdat ze in hoofdzaak betrekking hebben op transacties waarvan de Vlaamse overheid nog maar 40 procent van de registratierechten kreeg.

Over de eerste helft van het jaar hebben de registratierechten ruim 510 miljoen euro opgebracht, bijna de helft van wat voor heel het jaar wordt verwacht (1,1 miljard euro).

De Vlaamse regering zei dat, door de toename van het aantal transacties, de belastingverlaging netto 'maar' 50 miljoen euro zal kosten. De geleidelijke stijging van de opbrengst van de registratierechten kan op dat 'terugverdieneffect' wijzen.

MD

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud