Senior writer

ING is de eerste Belgische bank die overweegt een strafrente te vragen aan alle professionele rekeninghouders. Het parkeergeld voor deposito’s is een Europese trend.

Banken blijven worstelen met de negatieve rente. De eenvoudigste manier om dat verlies op te vangen is het simpelweg doorrekenen aan de klanten. Voor particuliere klanten kan dat niet omdat voor hen de verplichte rente van 0,11 procent geldt. Maar voor niet-gereglementeerde spaarrekeningen geldt die verplichting niet.

Dat banken de klanten parkeergeld vragen, is een Europese trend. Uit Duits onderzoek blijkt dat 60 procent van de banken hun professionele klanten een strafrente aanrekent. 20 procent doet dat ook voor particulieren.

Het is duidelijk dat het rentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB) zwaar op de financiële sector begint te wegen. Door dat beleid duikt de rente onder nul. Dat is gunstig voor mensen die kredieten opnemen, maar wie een deposito heeft staan, krijgt nu het deksel op de neus.

De ECB heeft de zware middelen bovengehaald om de eurocrisis te bezweren. Sindsdien lijkt de terugkeer naar een meer normale rentestand geen evidentie. Het lage rentebeleid moest zuurstof geven aan de economie en de inflatie aanwakkeren. Dat gebeurt niet. De groei blijft amechtig en van inflatie is nauwelijks sprake. Het rentebeleid is wel een opsteker voor de landen die kampen met een groot begrotingstekort en een grote overheidsschuld. Voor hen is de lage of negatieve rente een zegen omdat de kosten behoorlijk lager uitvallen. Al speelt dan het perverse effect dat die landen nauwelijks worden aangespoord om hun huishouden op orde te brengen.

De lage rentestand zet spaarders en beleggers er wel toe aan op zoek te gaan naar alternatieven. Omdat woonkredieten goedkoop blijven, is een investering in vastgoed aantrekkelijk. De verwachting is dan ook dat de vastgoedmarkt in Vlaanderen volgend jaar niet zal afkoelen. Ondanks de afschaffing van de woonbonus worden geen prijsdalingen verwacht.

Zo ontstaan financiële bubbels die tot gevaarlijke toestanden kunnen leiden. Uiteraard weten ze dat bij de ECB ook, maar het lukt de ECB-beleidsmakers blijkbaar niet om een uitweg uit het huidige rentebeleid te vinden. De politiek van het goedkope geld werkt niet meer en dat verlamt hen blijkbaar.

Het huidige rentebeleid houdt grote gevaren in. Het rentewapen is zo bot geworden dat het bij een volgende crisis niet meer gehanteerd kan worden. De centraal bankiers zullen dus wat meer creativiteit aan de dag moeten leggen om naar een normalere rentestand te evolueren. Dat voorkomt niet alleen dat bij de banken parkeergeld moet worden betaald, maar ook dat zich financiële bubbels ontwikkelen die ontwrichtend kunnen zijn voor het hele systeem.

Van nature zijn centraal bankiers voorzichtige mensen, maar ze hebben zich op onbekend terrein gewaagd. Met de klassieke middelen is het moeilijk daar uit te geraken. Voor de nieuwe ECB-voorzitter Christine Lagarde is dat een hele opgave. Haar voordeel is dat ze met de nodige frisheid naar het hele beleid kan kijken.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud