Partijcongressen massaal achter 'grote coalitie'

(tijd/reuters/afp) - De congressen van de Duitse sociaal- en christen-democraten keurden gisteren met monsterscores het vrijdag bereikte regeerakkoord goed. Ze deden dat nadat de kopstukken van SPD, CDU en CSU erop gehamerd hadden dat enkel een 'grote coalitie' over het gewicht beschikt dat nodig is voor een doortastend herstelbeleid.

De 200 deelnemers aan de CSU-partijdag in München keurden de ontwerptekst zelfs eenparig goed. De grotere zusterpartij, de CDU van toekomstig kanselier Angela Merkel, hield tegelijk een partijdag in Berlijn. Daar gaven 96 van de 100 afgevaardigden hun vertrouwen aan de nieuwe regering. Er waren drie tegenstemmen en één onthouding. Bij de SPD, die in Karlsruhe aan een driedaags congres begon, waren de stemverhoudingen exact dezelfde. Van de 500 stemgerechtigde congresgangers stemden er slechts 15 tegen, terwijl vijf zich onthielden.

Die monsterscores staan in schril contrast met de bakken kritiek die het regeerakkoord de jongste dagen over zich heen had gekregen van de media, economische belangengroepen en de oppositie. Vooral de forse BTW-verhoging werd ongunstig onthaald. Heel wat economen vinden ook dat de overeengekomen hervormingsmaatregelen niet ver genoeg gaan om Duitsland uit het slop te helpen. De uit groenen, linksen en liberalen bestaande oppositie kondigde al aan dat ze gaat proberen de ontwerp-begroting voor volgend jaar aan te vechten voor het Grondwettelijk Hof, omdat die zondigt tegen de grondwettelijke regel dat er enkel mag geleend worden om investeringen te financieren.

Sommige van de kritieken waren de jongste dagen doorgedrongen tot in de partijcenakels. In de SPD lag vooral de BTW-verhoging moeilijk. In de CDU kreeg Angela Merkel te horen dat ze in ruil voor het kanselierschap teveel van haar hervormingsplannen had moeten opbergen. De sterke man van de CSU, Edmund Stoiber, kwam persoonlijk onder vuur te liggen omdat hij ter elfder ure beslist had om toch maar Beiers minister-president te blijven, in plaats van naar de regering in Berlijn te verhuizen.

Maar op de congressen was daar weinig van te merken. Stoiber nam zijn critici de wind uit de zeilen door zich te verontschuldigen 'omdat mijn beslissing onze partij in een moeilijke positie heeft doen belanden'. Voor de rest hamerde hij erop dat er geen alternatief is voor deze regering. 'We bevinden ons in een dramatische situatie. Duitsland zit tot over zijn oren in de schulden. Enkel een grote coalitie kan deze toestand aanpakken.'

Varianten op die boodschap weerklonken bij de CDU en de SPD. Ook Merkel waarschuwde haar partijgenoten 'dat de te volgen weg niet gemakkelijk zal zijn'. Tegelijk wees ze erop dat compromissen nu eenmaal onvermijdelijk zijn in een coalitieregering.

Het SPD-congres was ook het decor voor het politieke afscheid van Gerhard Schröder. De afgelopen zeven jaar leefde die als kanselier vaak in onmin met een groot deel van zijn partijbasis. Maar gisteren werd de ontslagnemende kanselier op een minutenlang applaus onthaald. Een zichtbaar ontroerde Schröder verdedigde in zijn afscheidstoespraak nogmaals zijn hervormingskoers. Samen met de ontslagnemende partijvoorzitter en toekomstige vice-kanselier, Franz Müntefering, vond hij dat het nieuwe regeerakkoord voorbouwt op de politiek die de roodgroene regering de afgelopen zeven jaar volgde. Het SPD-congres duurt nog tot morgen. Vandaag wordt de minister-president van Brandenburg, Matthias Platzeck, bijna zeker tot nieuwe partijvoorzitter verkozen.

De kopstukken van de drie partijen willen het regeerakkoord vrijdag ondertekenen. Merkel kan dan op 22 november tot kanselier verkozen worden. IB

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud