Senior writer

De Amerikaanse president Trump drukte de pauzeknop in voor de handelsoorlog met China, al brengt dat de oplossing geen stap dichterbij.

De top van de 20 belangrijkste landen in Osaka bewees meteen zijn volstrekte overbodigheid. De hele top werd gekaapt door initiatieven van Amerikaans president Donald Trump, met als hoogtepunt zijn ontmoeting met de Chinese president XI Jinping. 

Tijdens de ontmoeting tussen Trump en Xi werd de handelsoorlog tussen beide even op pauze gezet. China beloofde massaal sojabonen in te kopen, terwijl Trump een deel van de ban op producten van de Chinese telecomreus Huawei ophief. De bestelling van de landbouwproducten moet de achterban van de Amerikaanse president tevreden stellen, terwijl Huawei een onverwachte levenslijn krijgt toegeworpen.

Het is dus uit puur opportunisme dat beide leiders tot een tijdelijk bestand zijn gekomen. Zo worden de nakende sancties, zoals de invoering van extra tarieven aanstaande dinsdag, uitgesteld. Hoelang is onduidelijk. De VS en China hernemen het overleg dat in mei werd opgeschort.

Nu de Amerikaanse president in volle (her)verkiezingsmodus zit, gebruikt hij zijn buitenlands beleid om zijn binnenlandse kiezers tevreden te stellen. En natuurlijk om zijn imago op te vijzelen.

Propagandaslag

De 'onverwachte' uitstap naar Noord-Korea past in dezelfde propagandaslag. Het gesprek met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un brengt het uitzicht op een duurzaam bestand evenmin dichterbij maar het versterkt het beeld van de actieve en sterke Amerikaanse president.

Het is al de tweede maal dat Trump en Xi de hele G20 kapen. Vorig jaar in Argentinië gebeurde dat ook al. De relevantie van de hele club is daarmee zwaar in vraag gesteld.

Beslissingen worden er niet meer verwacht en ook andere regeringsleiders zijn met hun eigen problemen bezig. Zo poogden de aanwezige Europese leiders in de marge van de G20 een compromis te bereiken over de topjobs in Brussel. Of Osaka daarvoor de meest geschikte plek is, valt te betwijfelen.

Trump drukte in Osaka niet alleen de pauzeknop in bij de handelsoorlog met China, hij hield die voor multilateraal overleg eveneens ingedrukt.

Trump drukte in Osaka niet alleen de pauzeknop in bij de handelsoorlog met China, hij hield die voor multilateraal overleg eveneens ingedrukt. Natuurlijk heeft de president dit soort overleg al lang naast zich neergelegd of ten minste tijdelijk opgeschort.

Daardoor zijn dit soort multilaterale tops, zoals de G7 of de G20, gedoemd om te mislukken. Of beter, zijn ze alleen nog geschikt om in de marge bilateraal overleg mogelijk te maken. Al is er voorlopig maar een speler die de mogelijkheden ten volle benut. De rest wordt in grote mate herleid tot decorum.

Trump en Xi hebben voorlopig hun schaapjes op het droge, de rest moet het stellen met een totaal nietszeggende slotverklaring. Het staat erg ver van de idee van een multilateraal overleg om problemen op te lossen. Een bezinning dringt zich onvermijdelijk op.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud