Peking wil tragere economische groei

(tijd) - De Chinese regering stelt voor de komende vijf jaar een economische groei van 7,5 procent als doel. Dat is twee procentpunten minder dan de gemiddelde groei van 9,5 procent van het bruto binnenlands product in de voorbije vijf jaar. De groei moet duurzamer, met een efficiënter verbruik van grondstoffen en energie. Het inkomen van de boeren moet omhoog zodat de kloof met de steden krimpt en de consumptie op het platteland aantrekt.

De Chinese premier, Wen Jiabao, schetste gisteren voor 2.927 parlementsleden de beleidslijnen van de regering voor het komende jaar tot de volgende jaarvergadering van het parlement in maart 2007 en voor de komende vijf jaar van het elfde vijfjarenplan. Peking stapt af van enkel en alleen maar hoge groeicijfers. Als het bruto binnenlands product (BBP) de komende vijf jaar op jaarbasis met 7,5 procent groeit, slaagt China er nog ruimschoots in tegen 2010 het BBP per hoofd van 2000 te verdubbelen. Dit jaar is in een groei van 8 procent gepland, maar dat was ook verleden jaar vooropgesteld, terwijl de werkelijke groei opliep tot 9,9 procent. Het is dan ook nog niet duidelijk of de regering er dit jaar in zal slagen de groei af te remmen.

Wen Jiabao drukt de provinciale leiders op het hart niet blindelings naar het groeicijfer te staren maar vooral te evalueren hoe die groei de bevolking ten goede komt. Met grondstoffen en energie dient zuinig omgesprongen. Het aantal mijnrampen en arbeidsongevallen moet omlaag.

De sociale zekerheid dient verder uitgebouwd, zodat de Chinezen zich minder zorgen hoeven te maken om onverwachte uitgaven voor gezondheidszorg of bij werkloosheid. Daardoor hoeven zij minder te sparen en kunnen zij meer consumeren. De binnenlandse consumptie moet een grotere rol spelen als motor van de economische groei omdat de buitenlandse handel niet aan het huidige ritme kan blijven groeien. Als zwakke schakels in de economie vermeldde de premier de landbouw, de energiesector, transport en sociale programma's.

De verhoging van de levensstandaard op het platteland staat bovenaan het takenlijstje van de regering, maar premier Wen moest erkennen dat het een moeilijke opdracht is. Het is verre van makkelijk om de graanproductie te blijven aanzwengelen, terwijl het landbouwareaal jaar na jaar inkrimpt.

De voorbije vijf jaar nam het beschikbare inkomen in de steden met 9,6 procent toe tot 10.493 yuan (1.085 euro). Op het platteland bleef de welvaartsgroei beperkt tot 6,2 procent. De plattelandsbewoner moet het stellen met een gemiddeld jaarlijks inkomen van 3.255 yuan (337 euro). De kloof tussen stad en platteland kan niet blijven groeien. De regering wil meer investeren in infrastructuurwerken op het platteland. Er komt een netwerk van ziekenhuizen voor basisgezondheidszorg, dat dit jaar uitgebreid moet worden tot 40 procent van alle rurale gemeenten. Minderbemiddelde scholieren krijgen gratis onderwijs.

De uitgaven voor plattelandsontwikkeling stijgen dit jaar met 14,2 procent tot 340 miljard yuan (35 miljard euro), maar ook de defensie-uitgaven gaan met 14,7 procent omhoog tot meer dan 280 miljard yuan (29 miljard euro). Niettemin moet het begrotingstekort dit jaar beperkt blijven tot 295 miljard yuan (30,5 miljard euro) of 1,5 procent van het BBP.

Premier Wen herhaalde het bekende standpunt dat Peking nooit een onafhankelijk Taiwan zal dulden en kreeg daarvoor enthousiast applaus van de parlementsleden.

ML

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud