Perverse spelletjes

Hypernerveus zijn de financiële markten. In die mate dat het minste gerucht of eender welke uitlating een nieuwe paniekgolf op gang brengt.

(tijd) - Dominique Strauss-Kahn, de directeur-generaal van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), duwde de bankaandelen bijvoorbeeld gisteren mee omlaag door zijn uitspraak dat er nog meer banken over de kop kunnen gaan. Hij vertelde niks nieuws, en hij gebruikte dat gewoon als argument om te pleiten voor een versterking van het bankentoezicht. Maar het had wel ver reikende gevolgen. Wellicht had hij de kracht van zijn woorden onderschat. Maar van een man in zijn positie mag worden verwacht dat hij zijn uitspraken zorgvuldig wikt en weegt.

Er zijn echter ook lieden aan het werk die misbruik maken van de chaos en de zenuwachtigheid op de financiële markten om hun perverse spelletjes te spelen. Ze strooien verzinsels rond en creëren onrust rond bepaalde banken, met de uitdrukkelijke bedoeling de aandelenkoersen onderuit te halen en er zelf makkelijke en grote winsten mee te halen. Er zijn aanwijzingen - nog geen harde bewijzen - dat bijvoorbeeld de val van Bear Stearns eerder dit jaar doelbewust is uitgelokt door enkele gehaaide financiers in Wall Street die samenspanden om deze hold-up te plegen.

De vraag kan worden gesteld wie vandaag belang heeft bij het verspreiden van verontrustende maar ongefundeerde geruchten over Fortis? Het is mogelijk dat dit niet gebeurt met de uitdrukkelijke bedoeling om te schaden. Maar wie zoiets doet, is op zijn minst onvoorzichtig. En in de huidige omstandigheden is dat niet goed te praten. De situatie op de financiële markten is dermate ernstig dat van iedereen een verantwoorde houding mag worden geëist: van bankiers, politici, grote aandeelhouders, fondsenbeheerders en analisten. Het is ongepast dat analisten onder de schone hoofding van een gereputeerd effectenhuis onverstoord domme hersenspinsels rondsturen. De schade die sommigen daarmee aanrichten, is immens. Wat houdt organisaties als Deminor of Test-Aankoop overigens tegen om tegen dergelijke praktijken ten strijde te trekken? Want ook de particuliere aandeelhouder is daarvan het slachtoffer.

Het verspreiden van valse geruchten voor eigen gewin is kinderspel voor wie gebruik weet te maken van de moderne communicatiemiddelen als internet en e-mail. Het effect is ogenblikkelijk. Bovendien kan het vrijwel straffeloos. Want de toezichthouders hebben nagenoeg geen middelen om tegen zulke misdadige praktijken op te treden.

De schurken die deze technieken toepassen, buiten vaak handig het feit uit dat het toezicht in Europa versnipperd is. De Belgische toezichthouder CBFA staat machteloos tegenover iemand met kwade bedoelingen die vanuit Engeland opereert. Daarom is er nood aan een krachtige Europese toezichthouder, met verregaande politionele bevoegdheden, die dergelijke duistere manoeuvres kan uitbannen. Een toezichthouder die bijvoorbeeld de activa verbeurd kan verklaren van een hefboomfonds dat zich aan wanpraktijken van die aard bezondigt. Want zulke paria’s moeten in de financiële sector niet worden geduld.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud