Te veel vragen en te weinig antwoorden over PFOS-vervuiling

Redacteur Politiek

De Vlaamse regering heeft woensdag een kans gemist om het vertrouwen te herstellen in de crisis rond de met PFOS vervuilde gronden in en rond Zwijndrecht.

De Vlaamse regering is er woensdag voor de derde keer in een maand in geslaagd duidelijk te maken dat ze tot enkele weken geleden niet tot in de details wist wat ze in Antwerpen aan het doen is tegen de vervuiling met de niet-afbreekbare chemische stof PFOS.

Pro memorie: eerst riep Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) het Vlaams Parlement op een onderzoekscommissie op te richten naar de afvalstoffenmaatschappij OVAM, een van haar eigen diensten. Vervolgens zei Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) dat het agentschap Zorg en Gezondheid tot een week daarvoor niet door OVAM op de hoogte was gesteld van een belangrijk rapport over de gezondheidsgevaren van PFOS.

De bedoeling was in een actuadebat in het Vlaams Parlement woensdag opnieuw de controle over het dossier te krijgen. Dat lukte enigszins, tot minister van Openbare werken Lydia Peeters (Open VLD) plompverloren meldde dat ze tot een week geleden niet wist dat in 2018 een dading over de vervuilingskosten was afgesloten tussen het chemiebedrijf 3M en Lantis, dat voor de Vlaamse overheid de grootste werf van het land beheert.

De logische vervolgvraag luidde daarom of Ben Weyts (N-VA), die minister van Openbare Werken was toen de dading werd afgesloten, op de hoogte was. Weyts ontweek het antwoord. Ook dat wekt argwaan op, omdat de CEO van Lantis dinsdagavond zei dat Lantis sinds 2017 consequent aan de hogere overheid heeft gerapporteerd over de vervuiling. Die communicatie verloopt via de regeringscommissaris, die op raden van bestuur aanwezig is en aan de regering rapporteert.

De verwarring werd vervolgens groter toen Open VLD-fractieleider Willem-Frederik Schiltz zei dat de vorige regering uiteraard op de hoogte was van de dading, terwijl minister-president Jan Jambon (N-VA) stelde dat ze niet belangrijk genoeg was om te melden bij de overdracht van de regering-Bourgeois aan de huidige Vlaamse regering.

Zowel de minister van Leefmilieu, die van Welzijn als die van Openbare Werken heeft laten blijken beleid te voeren zonder over alle info te beschikken die bij de Vlaamse overheid aanwezig is.

Het zijn storende verklaringen, omdat deze discussie gaat over gezondheidsrisico's door schadelijke stoffen, waarvan de mate van verspreiding verder duidelijk is geworden tijdens wegenwerken. En nu heeft zowel de minister van Leefmilieu, die van Welzijn als die van Openbare Werken laten blijken beleid te voeren zonder over alle info te beschikken die bij de Vlaamse overheid aanwezig is. Ofwel is dat door onkunde of laksheid, ofwel door slechte wil, maar er is geen goede uitleg voor.

Wat een moment had moeten worden om weer grip op de kwestie te krijgen, is daarmee uitgedraaid op een fiasco. Minister van Welzijn Beke riep inwoners van Zwijndrecht zelfs op niet naar de huisdokter te gaan, omdat al een breder onderzoek naar de vervuiling bezig is. Ook dat was een bizarre communicatie aan mensen die willen weten of ze in goede gezondheid verkeren.

Het zal nog even duren voor rond de PFOS-vervuiling de rust terugkeert. Daarvoor zijn er te veel vragen en nog te weinig antwoorden. Woensdag zijn er helaas nog enkele vragen bij gekomen.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud