'Pleidooi voor wereldwijde minimumbelasting kan tellen als signaal'

Senior writer

De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen pleit voor een wereldwijde minimumbelasting voor bedrijven. Een radicale breuk met het beleid van oud-president Donald Trump.

Joe Biden pakte vorige week uit met een immens infrastructuurplan. De Amerikaanse president wil de factuur deels betalen via een hogere vennootschapsbelasting. Hij stelde al voor de bedrijfsbelasting op te trekken van 21 procent naar 28 procent. Daarnaast moeten Amerikaanse bedrijven die in overzeese gebieden zijn gevestigd, minimaal 21 procent belasting betalen op buitenlandse winsten. Die maatregel moet voorkomen dat bedrijven hun geld parkeren in fiscale paradijzen waar de winsten minimaal worden afgeroomd.

De hogere belastingen zijn een breuk met het beleid van oud-president Donald Trump. De Republikein verlaagde de vennootschapstaks van 35 naar 21 procent in de hoop zo geld van Amerikaanse bedrijven naar de VS te laten terugvloeien. Dat lukte maar gedeeltelijk omdat filialen van multinationals hun buitenlandse vermogen tegen veel gunstiger tarieven kunnen beheren.

Yellen wil een stap verder gaan en gaat bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de G20 ijveren om wereldwijd een algemene bedrijfsbelasting in te voeren. Het doel? Voor bedrijven extreem goedkope belastinglanden, zoals Nederland, Luxemburg en Ierland in de Europese Unie, te verplichten een minimumdrempel in te bouwen.

Het plan van Biden en Yellen steunt op het idee dat een eerlijke en redelijke belasting betaald moet worden. Als signaal kan dat tellen.

Dat initiatief moet niet alleen de 'race' naar de bodem van de fiscale tarieven afremmen. Het moet de staten ook helpen hun openbare voorzieningen te financieren. Het voorstel voor de wereldwijde belasting moet worden uitgewerkt in de Organisatie voor Economische Ontwikkeling en Samenwerking (OESO).

De denktank in Parijs, die belast is met het uitwerken van internationale belastingstandaarden, werkt al een tijdje aan de zogenaamde digitaks, een minimale belasting op de hightechbedrijven die wereldwijd operationeel zijn, maar nergens veel belasting betalen. Die gesprekken raakten tijdens de Trump-jaren in het slop, maar Yellen wil ze weer vlot trekken.

Maken Yellens plannen kans? De Amerikaanse belastingverhoging wordt een dubbeltje op zijn kant. De Republikeinse oppositie wil op voorhand niets horen van hogere taksen. Dus moet Biden rekenen op zijn nipte Democratische meerderheid om zijn plannen door te drukken.

Internationaal kunnen de VS een groot gewicht in de schaal leggen. Onder president Barack Obama werd in het zog van de financiële crisis het Zwitserse bankgeheim zonder pardon gekraakt. Maar de G20 beloofde toen ook al een einde te maken aan de fiscale paradijzen. Die floreren nog altijd erg goed.

Het plan van Biden en Yellen steunt op het idee dat een eerlijke en redelijke belasting betaald moet worden. Daar kan je moeilijk tegen zijn, maar het is de vraag of ze effectief af te dwingen is. Dat is geen eenvoudige opdracht. Anders gezegd: de wereldwijde bedrijfsbelasting is nog niet voor morgen, als ze er al ooit komt. Maar als signaal kan het tellen.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud