Prodi hertekent Commissie voor EU-uitbreiding

(tijd) - Romano Prodi, de voorzitter van de Europese Commissie, deed gisteren voorstellen om de werking van zijn instelling te hervormen. De hervorming moet de efficiëntie van de Commissie garanderen na de uitbreiding van de Europese Unie. Prodi wil vice-voorzitters benoemen die ieder verantwoordelijk zijn voor een cluster van bevoegdheden en samen met de voorzitter een kernkabinet vormen.

De hervormingsvoorstellen komen er op het ogenblik dat de Europese Unie in de laatste rechte lijn zit naar definitieve beslissingen over de EU-uitbreiding. Waarschijnlijk rondt de EU eind dit jaar de toetredingsonderhandelingen af met tien kandidaat-lidstaten. Die kunnen dan in 2004 toetreden. Daardoor stijgt het aantal EU-lidstaten in dat jaar van de huidige 15 tot 25.

Dat betekent dat de Europese Commissie in 2004 tot 30 leden kan tellen. De Commissie ligt nu al onder vuur wegens haar logge structuur. Wanneer er commissieleden bijkomen, wordt het nog moeilijker efficiënt te werken. Daarom stelde Prodi de commissieleden gisteren voor vanaf de toetreding van nieuwe lidstaten de werking van de Commissie aan te passen.

De belangrijkste verandering is de bundeling van activiteiten in clusters. Eén cluster zou bijvoorbeeld externe betrekkingen, internationale handel, ontwikkelingshulp en humanitaire hulp omvatten. Andere mogelijke clusters zijn werkgelegenheid en sociale zaken; economische, fiscale en douanepolitiek; industrie, transport, energie en trans-Europese netwerken.

Hoeveel clusters er komen, laat Prodi nog in het midden. De Commissie zou zich kunnen richten op het aantal formaties van de EU-ministerraad dat er komt. Het Spaanse EU-voorzitterschap stelt vrijdag voor het aantal raadsformaties tot een tiental te beperken.

Aan het hoofd van iedere cluster komt een vice-voorzitter. Die krijgt verschillende EU-commissieleden onder zich. De vice-voorzitters en de commissievoorzitter vormen een soort kernkabinet dat minstens wekelijks vergadert om het werk van de voltallige Commissie voor te bereiden. Het volledige college zou slechts één- of tweemaal per maand bijeenkomen.

Mogelijke kritiek op het systeem als zou het een soort 'directorium' van de grote lidstaten invoeren binnen de Commissie en tweederangs-commissieleden creëren, weerlegde Prodi gisteren. Er komt immers een rotatiesysteem voor de vice-voorzitterschappen, zei de commissievoorzitter.

Voorlopig gaat het louter om een plan van Prodi. De commissievoorzitter engageerde zich er gisteren toe het grondig door te praten met zijn commissieleden vooraleer het van kracht te laten worden. Prodi brengt het plan vrijdag wel ter sprake tijdens de top van de EU-staats- en regeringsleiders in Sevilla.

JL

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud