algemeen hoofdredacteur

De realitycheck van het frisse kabinet-De Croo ligt in handen van twee onervaren nieuwelingen. Staan die sterk genoeg om onze zieke staatshuishouding door de crisis te loodsen en contraproductieve inkomstenbronnen af te blokken?

De eerste was tot donderdag burgemeester van een rustige Gentse randgemeente. De tweede schepen in een idyllisch dorp in de druivenstreek.

De eerste, Vincent Van Peteghem, is intussen zonder enige federale ervaring vicepremier en minister van Financiën (CD&V). De tweede, Eva De Bleeker, de Open VLD-staatssecretaris van Begroting. Beiden worden door vriend en vijand als capabele bollebozen omschreven, beiden evenwel zonder enige federale politieke ervaring.

De eerste krijgt in een vloek en een zucht de klus toegeschoven een heffing in te voeren die een 'eerlijke bijdrage' vormt 'van die personen die de grootste draagkracht hebben om bij te dragen, met respect voor het ondernemerschap'. O zo moeilijk om zoiets juist en niet contraproductief in te voeren.

Van Peteghem krijgt in een vloek en een zucht de klus toegeschoven een heffing in te voeren die 'een eerlijke bijdrage' vormt 'van die personen die de grootste draagkracht hebben, met respect voor het ondernemerschap'.

Je kan met die passage bovendien nog alle kanten uit. Naar de kant van een echte vermogensbelasting, die er volgens Paul Magnette (PS) komt. Of naar de kant van een heffing op transacties, niet op de kapitalen of vermogens zelf. Het gaat in die laatste richting, zegt Egbert Lachaert (Open VLD).

Tweede amuse-gueule op het bord van Van Peteghem: de fiscus sneller inzage geven in bankrekeningen. Zoetjesaan knabbelt dit kabinet zo aan het bankgeheim, al mag ook dat niet met zo veel woorden worden gezegd. De vraag stelt zich of dit de aanloop is naar een volwaardig vermogenskadaster. Ook daar zal Van Peteghem snel duidelijkheid moeten verschaffen en, the devil is in the details, zo'n precaire maatregel op de juiste manier uitwerken.

Derde hot topic: een fiscale fraudebestrijding die op kruissnelheid per jaar 1 miljard euro moet opbrengen. Terwijl de Bijzondere Belastinginspectie in de strijd tegen georganiseerde belastingfraude vorig jaar minder dan 300 miljoen euro kon innen.

Een minister van Financiën is in 'normale tijden' al een hoeksteen voor elke regering. In deze veelkleurige samenstelling van het kabinet en in deze crisistijd nog meer. Er wordt op hem gerekend voor creatieve nieuwe inkomsten 'in het kader van de begroting'.

Slechts staatssecretaris

Die begroting wordt voortaan niet meer gerund door een minister of vicepremier, maar 'slechts' door een staatssecretaris, new kid on the block De Bleeker. Zij wordt voor de leeuwen gegooid op een moment dat de jongste raming van het gezamenlijke tekort van ons land voor dit jaar op 52 miljard euro staat.

De keuze van de zelf ook nog nieuwe voorzitters Lachaert en Joachim Coens (CD&V) voor respectievelijk De Bleeker en Van Peteghem getuigt tweemaal van de overtuiging dat de politiek een ander gezicht nodig heeft. Dat past in de stijlomslag die Alexander De Croo op macroniaanse wijze wil uitdragen. Hij wil de leider zijn van een generatie die op een andere manier aan politiek wil doen.

Die nieuwe toon is verfrissend, maar heeft ook een realitycheck nodig. Is Van Peteghem opgewassen tegen de blauwe en rode tegenkrachten in zijn dossiers? Kan hij omgaan met het gelobby van banken, bouw en syndicaten? Krijgt De Bleeker als staatssecretaris en politica zonder federale ervaring de autoriteit om pakweg tegen de socialistische vicepremier Frank Vandenbroucke nee te zeggen als die te veel dreigt uit te geven?

The proof of the pudding zal in daadwerkelijk goed bestuur liggen. Het fundament daarvan is het loodsen van de financieel zieke staatshuishouding door deze crisis. Een immense verantwoordelijkheid voor twee jonkies zonder kilometers op de teller.

Iedereen verdient het voordeel van de twijfel en al zeker jonge, getalenteerde mensen met een oprecht engagement voor de politiek. De aangekondigde stijlomslag is een kans om het politieke bedrijf in ons land weer aan vertrouwen te doen winnen, ook al begint deze ploeg in Vlaanderen met weinig draagvlak.

The proof of the pudding zal niet liggen in een verschil in communicatie of stijl, maar in daadwerkelijk goed bestuur. Het fundament daarvan is het loodsen van onze financieel zieke staatshuishouding door deze ongeziene crisis. Een immense verantwoordelijkheid voor twee jonkies zonder kilometers op de teller.

Lees verder

Gesponsorde inhoud