Advertentie

Recht van spreken

©Sofie Van Hoof

In de aanloop naar de beslissende aandeelhoudersvergadering van Fortis woensdag, mengt ook de regering zich nadrukkelijk in het debat. Zeer tot ongenoegen van de aandeelhouders. Die beschuldigen de regering van stemmingmakerij en verwijten haar ontoelaatbare druk uit te oefenen en zelfs chantage te plegen.

(tijd) - De regering mag morgen niet meestemmen op de aandeelhoudersvergadering. Maar ze heeft zeker recht van spreken. Want de overheid is direct betrokken partij. Als de Fortis-aandeelhouders de overeenkomst met BNP Paribas verwerpen, zal de overheid immers moeten instaan voor de Fortis Bank. Ze kan de bank niet aan haar lot overlaten. De regering is verplicht de spaarders te beschermen, de onvervangbare rol veilig te stellen die de Fortis Bank speelt in de financiering van het Belgische bedrijfsleven en in het betalingsverkeer in het algemeen, en de werkgelegenheid te verdedigen. Tegelijk moet de regering echter ook rekening houden met de belangen van de belastingbetalers. Ze kan zich dus niet grenzeloos engageren in de redding van Fortis.

Dat Fortis Bank niet in Franse handen komt, maar dat boven de instelling fier de Belgische vlag blijft wapperen, moet dat niet worden toegejuicht? Op het eerste gezicht wel. Maar dat de regering zich voor 100 procent over de Fortis Bank moet ontfermen, is een oplossing die weinig goeds in zich draagt. Want de politici mogen de jongste maanden dan al terecht kritiek hebben op de bankiers, ze moeten wel nog kunnen bewijzen dat ze in staat zijn zulke instellingen beter te managen. Daar bestaan, ook terecht, de grootste twijfels over. Het zou voor de Fortis Bank een nachtmerrie zijn als de partijpolitieke, ideologische en communautaire tegenstellingen die de besluitvorming in dit land verlammen ook in het bedrijf zouden binnensluipen.

De overheid heeft in de economie een andere rol te spelen dan de privésector. Ieder blijft best op zijn terrein. Het gevaar van belangenvermenging en andere conflicten is groot als Fortis Bank, met zijn participaties in ondernemingen, zijn rol als kredietverstrekker van bedrijven en als financier van projecten volledig in handen van de staat belandt.

Een andere zorg voor de regering, en zeker niet de minste, is de last die wordt gelegd op de belastingbetaler. De regering heeft al meer dan 10 miljard euro in Fortis Bank gestoken. Als de overheid alleen de verantwoordelijkheid voor de instelling moet dragen, kan de rekening een heel pak hoger oplopen. Er kan immers niet uitgesloten worden dat Fortis Bank de staatswaarborg moet vragen op interbancaire kredieten voor tientallen miljarden, of binnen afzienbare tijd vers kapitaal nodig heeft. De risico’s die de overheid op zich neemt - en die op de belastingbetalers kunnen vallen - zijn enorm: Fortis Bank heeft een balanstotaal van 600 miljard euro, wat overeenkomt met bijna twee keer het Belgische bruto nationaal product.

Dat een deel van het Fortis-debacle op de gemeenschap afgewenteld wordt, tot daar aan toe. Maar aan alles zijn grenzen.

Stefaan Michielsen

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud