Senior writer

Ook België moet de bazooka bovenhalen in de strijd tegen de economische coronacrisis.

De federale overheid en de regio's, verenigd in de Nationale Veiligheidsraad, vaardigden dinsdagavond extra maatregelen uit die de bewegingsvrijheid van de Belgen beperken, met het doel de verspreiding van het coronavirus af te remmen.

De maatregelen kunnen bij de bevolking op een brede instemming rekenen. De meeste mensen beseffen dat ze noodzakelijk zijn om een gezondheidsramp af te wenden.

De kostprijs voor de economie is echter hoog. De maatregelen maken heel wat bedrijven het werken moeilijk of zelfs onmogelijk. De economische activiteit gaat noodgedwongen op een laag pitje staan. Deze in principe tijdelijke sluiting zal sommige bedrijven knock-out slaan.

De werkgeversorganisatie Voka verwacht dat de schade voor de Belgische economie oploopt tot 16 miljard euro. Niemand zal zeggen dat dat de bovengrens is. Het kwaad kan snel verder uitdijen. Het is de taak van de overheid te voorkomen dat de crisis een ravage aanricht in het ondernemingslandschap.

De Vlaamse regering nam woensdag, binnen haar bevoegdheden, maatregelen om het economisch leed te verzachten. Ze verwacht voor de strijd tegen corona 1 miljard euro te moeten uittrekken.

Zo neemt ze voor één maand de water- en gasfactuur over van wie technisch werkloos werd en krijgen bedrijven vier maanden uitstel voor het betalen van de autofiscaliteit. Ook de federale regering zette tot nu 1 miljard euro opzij voor enkele initiatieven. Wallonië maakt 350 miljoen euro vrij. 

In België klinkt voorlopig enkel wat geknetter van geweervuur.

Maar dat is slechts geknetter van geweervuur. Om het vertrouwen van de consumenten, de ondernemers en de beleggers te ondersteunen en te vermijden dat de economie in een eindeloos neerwaartse spiraal terechtkomt, is een bazooka nodig. 

Andere landen geven het voorbeeld. Italië lanceerde een economisch noodplan van 25 miljard euro. Spanje gooit er 200 miljard euro tegenaan. Frankrijk heeft 45 miljard in stelling gebracht. Duitsland houdt via de staatsbank KfW 550 miljard euro kredietgaranties voor bedrijven achter de hand.

En in Nederland stelt de regering in eerste instantie 10 tot 20 miljard euro beschikbaar om bedrijven door de coronacrisis te helpen. 'Er is geen beperking, we doen wat nodig is', klinkt het in Den Haag.

De tot nu magere economische ruggensteun aan Belgische burgers en bedrijven heeft diverse redenen. Een weinig slagkrachtige federale regering. Een complexe staatsstructuur, waardoor het commando te veelkoppig is en een stafchef met de autoriteit om de marsbevelen uit te delen ontbreekt.

En dan is er nog de beperkte financiële manoeuvreerruimte van de overheid, door de al erg hoge staatsschuld. Dat de beleidslui in ons land de voorbije jaren hebben verzuimd buffers te creëren in de overheidsfinanciën breekt ons nu zuur op.

Maar die handicaps mogen er niet toe leiden dat onze beleidsverantwoordelijken bij de pakken blijven zitten. Ze moeten snel met kordate en overtuigende steunmaatregelen voor de pinnen komen om de economie te redden. Het luidt dat er iets in de maak is via de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij.  

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud