Regelgeving Vrije Markt moet aangepast

Het eerste ongeval op de Vrije Markt voltrekt zich. Het is voor een deel toe te schrijven aan het onvermijdelijk risicovolle karakter van die markt, maar de impact wordt danig versterkt door het lamentabele gebrek aan informatieverplichtingen en de onverantwoordelijke opstelling van de leiding van het betrokken bedrijf.

(tijd) Het modehuis ZNJ of Gruno et Chardin trok eind vorig jaar naar de Vrije Markt, een beurssegment van Euronext voor jonge bedrijven die met een minimum aan informatieverplichtingen een beroep willen doen op het openbaar spaarwezen. Het bedrijf zei met de beursgang de balans te willen versterken en buitenlandse expansie te zullen financieren. Begin deze maand kwamen eindelijk de cijfers over 2005. Er werd een groter dan verwacht verlies geleden.

Op de algemene vergadering van 20 juli bleven de deuren gesloten voor de pers. Zoeken naar een ondernemingswebsite met financiële informatie bleek vruchteloos. Op die manier duurde het nog dagen na de jaarvergadering vooraleer uitlekte dat de revisor voorbehoud maakte bij de jaarrekening.

Hij verwijst naar de zware schuldenlast en de onzekere recuperatie van tegoeden bij een belangrijke klant. Die klant blijkt een vennootschap te zijn van een familie die aandeelhouder is van het bedrijf en ook de gedelegeerd bestuurder levert.

Stof genoeg voor het stellen van moeilijke vragen, maar het management van het bedrijf gaf niet thuis. Het aandeel ging 16,7 procent lager.

De Vrije Markt verplicht niet tot het publiceren van periodieke of occasionele informatie. De beurs wil jonge bedrijven behoeden voor dure informatieverplichtingen. Bedrijven worden enkel gestimuleerd tot het regelmatig en duidelijk informeren van de aandeelhouders, maar er is geen formele verplichting. Er wordt van uitgegaan dat de beleggers in vele gevallen dicht bij de genoteerde bedrijfjes staan. Dat is moeilijk te verdedigen, het gaat immers over een beroep op het openbaar spaarwezen waarbij iedereen kan intekenen. In dit geval wordt de afwezigheid van een informatieverplichting misbruikt om verstoppertje te spelen tegenover de aandeelhouders. In deze internettijden hoeft informatievoorziening nochtans niet veel te kosten.

Een herziening van de informatieverplichtingen dringt zich dan ook op waarbij ook voor bedrijven op de Vrije Markt koersgevoelige informatie correct, tijdig en voor de hele markt wordt gepubliceerd. De Vrije Markt is tot nader order een beurssegment, en bedrijven kunnen niet 'een beetje beursgenoteerd' zijn. Onduidelijkheid kan enkel bijdragen tot een herhaling van het drama van de Nieuwe Markt of Easdaq bij het barsten van de dotcomzeepbel.

In het prospectus voor de beursgang van ZNJ werd ook als doelstelling vermeld 'het versterken van de naambekendheid'. Dat is nu wel gebeurd, al is het niet in de zin dat de initiatiefnemers hoopten.

Het communicatieve falen van het management is niet alleen doodjammer voor de naam van het bedrijf maar ook voor die van de hele Vrije Markt.

Roland LEGRAND

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud