Relance met de R van Réforme

algemeen hoofdredacteur

Europa geeft voor 5 miljard euro investeringssubsidies om de economie in ons land op de relancesporen te zetten. Dat zal pas goed besteed geld zijn als we daar echte hervormingen aan koppelen. Ook op domeinen die nog altijd taboe zijn.

Staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine (PS) geeft voor het eerst een inkijk in hoe hij de economische motor weer aan het draaien wil krijgen volgend jaar.

Het is verfrissend en hoopgevend dat Dermine - samen met vicepremier Pierre-Yves Dermagne alvast in de communicatie de belichaming van 'le Nouveau PS' - de relance ziet als een moment om onze economie niet alleen te herstarten, maar ook een andere richting uit te sturen.

Onze economie heeft een productiviteitsprobleem en moet meer kiezen voor sectoren die futureproof zijn. En niet voor sectoren die misschien door corona hard getroffen zijn en dus rekenen op coronamiljoenen, maar in se al structureel niet toekomstbestendig zijn. Klimaatinvesteringen, digitalisering, telecomnetwerken, mobiliteitsoplossingen en de waterstofeconomie, dat zijn alvast juiste richtingen. We hebben hier research op wereldniveau rond onder meer waterstof en life sciences. Daar een accelerator op zetten schept kansen. Stel je het eerste vliegtuig dat op waterstof vliegt voor met dank aan research en technologie Made in Flanders/ Belgium.

Tot zover de heldere visie van Dermine. Maar wil die theorie geen dode letter blijven, dan moet hij naast a ook b zeggen. En typisch Belgische ziektes ook mee willen oplossen.

We hebben hier research op wereldniveau rond onder meer waterstof en life sciences. Daar een accelerator op zetten schept kansen. Stel je het eerste waterstofvliegtuig voor met technologie Made in Flanders/Belgium.

Ten eerste : de relance moet maximaal gaan naar investeringen in die projecten, en niet naar het rechtstreeks subsidiëren van de koopkracht van mensen. Groepen die het in deze coronacrisis extra moeilijk hebben, kan je doelgericht ondersteunen. Maar geld uitdelen aan iedereen is niet de beste manier. En laat net dat ook een eis zijn van de socialistische achterban. Hoe resistent is 'le nouveau PS' daartegen?

Hoe help je onze export, zo levensbelangrijk in onze kleine, open economie, als je enkel de koopkracht van de Belgische consument stimuleert? Dat is een slecht idee. Onze economie is vooral exportgericht en met die Belgische koopkracht is die exportflank niks geholpen. Bovendien lekt het geld dat aan koopkracht gegeven wordt ook weg naar het buitenland, naar de Bol.com's en ingevoerde producten.

Als we willen dat de overheidsmiljarden die in investeringen worden gepompt echt renderen, moeten we ook onze arbeidsmarkt minder rigide en flexibeler maken en ons belastingsysteem aanpassen.

Ten tweede: om een goed dossier in te dienen bij Europa voor die 5 miljard relance-euro's moeten de beste projecten voor heel het land worden uitgekozen. De beste, dat zijn de meest productieve en toekomstgerichte. Over wie wel en wie niet, en welke regeringen hoeveel krijgen, daarover moet het Overlegcomité van de verschillende regeringen in dit land een akkoord sluiten. Gaat men een Vlaams-Waals apothekersschaaltje gebruiken? Of zich laten leiden door sectoren met grote lobbykracht? Dat zou bijzonder jammer zijn. De enige leidraad zijn de meest veelbelovende innovaties en de productiviteit van de investeringen.

Voor het eind van het jaar eisen de regio's duidelijkheid over wie nu welk deel van de koek krijgt. De eerste schoten zijn al gelost. Laat dat niet de voornaamste discussie zijn. Witte olifanten met grote nutteloze bouwwerken omdat ieder wat wils moest hebben, nee dank u.

Ten derde: als we willen dat de overheidsmiljarden die in investeringen worden gepompt echt renderen, moeten we ook andere taboes laten sneuvelen. Onze arbeidsmarkt blijft te rigide en die moet flexibeler. Ons belastingsysteem is in veel aspecten niet aangepast aan een nieuwe economie. Onze besluitvorming over dossiers als supersnel internet moet veel performanter. Die werven staan ofwel niet, ofwel met veel losse eindjes in het Vivaldi-regeerakkoord. Pas als relance ook echt met de R van die 'réformes' geschreven wordt, zal ze succesvol zijn.

Gesponsorde inhoud