Scenario herhaalt zich

In Groot-Brittannië heeft minister van Financiën Alistair Darling deze week de begroting voorgesteld. Die vertoont een tekort van 12,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Daarvan is bijna 10 procent structureel: ook de Britse overheid heeft de voorbije maanden veel geld moeten uitgeven om haar banken te redden. Om te vermijden dat het tekort nog verder uit de hand loopt, heeft de Britse regering beslist de belasting op de hoogste inkomens te verhogen van 40 naar 50 procent. Met die lamentabele begroting en onvermijdelijke lastenverhogingen moet premier Gordon Brown volgend jaar naar de verkiezingen.

In vergelijking met het reusachtige gat dat geslagen is in de Britse begroting, ziet de Belgische er nog heel behoorlijk uit. Het voorziene tekort in ons land bedraagt slechts 3,4 procent van het bbp. Of niet?

Hoe realistisch is de begroting die van de federale regering? Niet bijzonder, blijkt uit de kritiek van het Rekenhof. Tijdens de begrotingscontrole begin dit jaar heeft het Planbureau zijn economische prognoses, waarop de regering haar budgetramingen baseert, neerwaarts verlaagd. Maar de regering-Van Rompuy heeft die nieuwe vooruitzichten alleen verwerkt in het eindsaldo, niet in de ramingen van alle inkomsten- en uitgavenposten. Het gevolg is dat de begroting 2009 een kaduuk en onbetrouwbaar werkstuk is.

Oké, het eindsaldo is wel aangepast. Het voorziene tekort is daardoor gestegen van 3,3 naar 3,4 procent van het bbp. Dat zal het verschil niet maken. Maar klopt dat cijfer wel? Het Internationaal Monetair Fonds verwacht dat de Belgische economie dit jaar met
3,8 procent krimpt. De economische achteruitgang zou dubbel zo  zwaar zijn als het Planbureau in februari heeft voorspeld. En bijgevolg zal het begrotingstekort een pak hoger uitvallen dat de regering voorhoudt.

Toch ziet de regering voorlopig geen reden om haar begroting te actualiseren. De werkzaamheden van de federale regering zijn op een laag pitje gezet tot na de regionale verkiezingen van 7 juni. Hopelijk komt de federale regering vlug daarna wel aan regeren toe. Maar zekerheid daarover is er niet.

Het lijkt dat het scenario van vorig jaar zich herhaalt. Ook toen zag de regering geleid door Yves Leterme (CD&V) niet de noodzaak om haar begroting aan te passen aan de  slechtere economische prognoses. Ze verkoos de hete aardappel voortdurend voor zich uit te schuiven. Uiteindelijk was het te laat om nog corrigerende maatregelen te nemen: de begroting 2008 sloot af met een tekort van 1,1 procent van het bbp, terwijl een evenwicht was beloofd.

De regering heeft altijd wel een voorwendsel om haar begrotingswerk niet te maken. Ze laat de zaken op hun beloop in plaats van meteen bij te sturen. De sanering van de overheidsfinanciën wordt daardoor alleen maar moeilijker. Het uitstel lost niks op, integendeel. Het parlement verzuimt bovendien om de slechte leerling aan de oren te trekken. Het heeft het te druk met andere zaken, zoals het formuleren van dwaze aanbevelingen om een herhaling van de bankencrisis te vermijden.

Stefaan MICHIELSEN

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud