Schulden

©Sofie Van Hoof

De Belgische overheidsfinanciën staan er minder rooskleurig voor dan ons werd voorgespiegeld. Eurostat heeft alweer enkele miljarden ‘verborgen’ overheidsschulden ontdekt.

Statistieken moeten de realiteit correct weerspiegelen, oordeelt de Europese statistische dienst Eurostat. Daarom gaat hij een ruimere definitie hanteren van wat als overheidsschuld moet worden beschouwd. Eurostat eist nu bijvoorbeeld dat ook de schulden van de socialehuisvestingsmaatschappijen in de officiële schuldstatistieken worden opgenomen. Dat zal de Belgische overheidsschuld met 16 miljard euro doen toenemen.

Enkele weken geleden had Eurostat ons land ook al verplicht schulden - die weggemoffeld waren in intercommunales en andere semipublieke instellingen - in de officiële schuldstatistieken op te nemen. Toen ging het om 5 miljard euro. Daarmee eindigt het misschien nog niet. Eurostat bekijkt ook het statuut van schulden aangegaan in het kader van constructies van publiek-private samenwerking.

Het resultaat is alvast dat België nu in de Europese tabellen prijkt met een schuldgraad van bijna 103 procent van het bbp, terwijl de regering begin dit jaar nog pochte dat ze de schuldgraad beneden 100 procent had kunnen houden. Dat blijkt een te optimistische voorstelling van zaken te zijn geweest.

De regering heeft wel niet geknoeid met de statistieken. Maar het is niet meer dan logisch dat de schulden van allerlei overheidsvehikels mee in rekening worden gebracht om het correcte totaalplaatje te maken. De eis van Eurostat op dat vlak is terecht.

Dit kan niet worden weggewuifd als een louter boekhoudkundige kwestie. Want nu ook alle verborgen schulden zichtbaar worden gemaakt, is het duidelijk dat de schuldgraad in ons land echt wel een plafond heeft bereikt. België was met een overheidsschuld van 100 procent van het bbp al een van de slechtste leerlingen van de Europese klas. Nu blijkt dat dat cijfer bovendien nog geflatteerd was. Ons land staat met de billen bloot. 

De verschillende overheden en overheidsdiensten hebben zich al te lang en al te gemakkelijk in de schulden gestoken. Zowel de federale als de regionale overheden hebben zich daaraan bezondigd. Die mentaliteit moet dringend veranderen. Welke coalities de komende weken of maanden ook gesloten worden, alle regeringen zullen zich voortaan aan een grotere orthodoxie inzake de overheidsfinanciën moeten houden.

Allerlei trucs om de begroting op te smukken of om de schuldgraad te verlagen - zoals het overnemen van pensioenfondsen, de effectisering van nog te innen belastingen of andere financiële constructies die beslag leggen op toekomstige inkomsten - zijn door Europa ontmaskerd en kunnen niet meer worden toegepast.

Dat kan alleen maar worden toegejuicht. Het waren louter cosmetische operaties die op geen enkele manier structureel en duurzaam bijdroegen tot de gezondmaking van de overheidsfinanciën. Het zal voortaan met échte saneringen moeten gebeuren.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud