Silicon Snelheid, ook in Vlaanderen

Meer nog dan hogere budgetten voor onderzoek en ontwikkeling hebben we in Vlaanderen nood aan de ‘spirit of innovation’, die Silicon Valley zo uniek maakt en de wereld voortstuwt. Waarom zouden wij niet kunnen wat daar mogelijk is?

Tja, waarom niet? Want dat is misschien wel het grootste verschil tussen Vlaanderen en Silicon Valley, heb ik geleerd toen ik de voorbije week in San Francisco was om deze themakrant te maken. De toegang tot kapitaal, de aanmoediging vanop de schoolbanken en de omgevingsfactoren zijn in San Francisco en omstreken zo gunstig dat iemand met een idee zegt ‘waarom niet’. En hup, hij of zij start een bedrijfje. Iedereen wil zijn idee meteen ook ‘schaalbaar’ maken, liefst voor de hele wereld. In Vlaanderen wordt een even goed idee vaak vermoord met ‘waarom zou ik dat eigenlijk doen?’

Ook al heeft Silicon Valley enkele serieuze schaduwkanten, de mythische plek is zonder meer inspirerend. Niet toevallig bezoeken tientallen Vlaamse bedrijven en delegaties uit de ambtenarij, onze universiteiten en de politiek de jongste maanden de plek. Van hieruit zijn miljarden mensen wereldwijd anders gaan werken en rekruteren, op een totaal andere manier politieke campagnes gaan voeren, en anders vriendschappen gaan beleven. Sociaal verzet wordt anders georganiseerd. Zelfs daten gebeurt nu online. Facebook, Google en binnenkort ook Tesla zijn diep doorgedrongen in ieders leven. In the Valley zijn zeer fascinerende projecten bezig voor levensverlenging en biotech, of heb je online toegang tot meer dan 100 topuniversiteiten over de hele wereld.

De Tijd wil een blik geven op de toekomst, vanuit Silicon Valley. Met deze krant helemaal gemaakt vanuit San Francisco met elf ondernemende Vlamingen ginder. Daar blijft het niet bij. Onze correspondent Roel Verrycken is er zich permanent gaan vestigen om u de polsslag te laten voelen van wat daar gebeurt. Want het is niet vrijblijvend. De manier waarop disruptie in sectoren als productie (internet of things, 3D-printing), energie (de batterijen van Tesla in elk huis), bank en verzekeringen (durfkapitaal, online brokers, gratis bankieren, zelfrijdende auto’s), media en tech, biotechnologie of onderwijs tekeergaat, maakt dat iedereen die professioneel actief is bezig móét zijn met hoe en wat er in de overal geconnecteerde wereld in een rotvaart verandert.

Die ‘spirit of innovation’ kan en moet in Vlaanderen nog een pak beter. Volgens de Global Innovation Index scoort ons land nog altijd eerder zwak. De budgetten voor onderzoek en ontwikkeling van bedrijven zijn volgens een studie van de KU Leuven de voorbije drie jaar weliswaar gestegen, maar dat alleen zal niet volstaan. De wisselwerking tussen universiteiten als Stanford en Berkeley en grote technologiebedrijven, dat moeten we in Vlaanderen ook snel gaan doen. In Silicon Valley werken universiteitsstudenten tijdens hun studies aan start-upideeën. Acht de prof dat idee levensvatbaar voor een bedrijfje, dan wordt de student aangemoedigd de universiteitsbanken meteen in te ruilen voor het ondernemerschap. Later kan hij nog altijd terugkomen.

En de politiek? Die moet minder verkrampt omgaan met innovatie. Het Visie 2050-plan van minister-president Geert Bourgeois (N-VA) bevat sterke lijnen, met de focus op learning parks, 3D-printen of circulaire economie. Maar maak er 2020 van. Of 2016. De snelheid van verandering hier in Silicon Valley doet duizelen. We moeten veel sneller schakelen. De regelgeving moet minder omslachtig, voor bedrijven uit de nieuwe economie evengoed als voor de dinosaurussen. Uiteraard moet er een gelijk speelveld zijn voor iedereen, maar vernieuwende concepten laten zich niet zo makkelijk in wetgeving, soms nog stammend uit de tijd van Napoleon, wringen.

Innovatie hou je niet tegen. Je kan ze maar beter omarmen en voorsprong nemen.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud