Spaanse vakbonden in de clinch met regering-Aznar

(tijd) - Spanje functioneert op 20 juni onvoldoende of helemaal niet. De algemene staking die de vakbonden eerder hadden aangekondigd, is onafwendbaar. Gisteren is de staking officieel ingeschreven in het register van het ministerie van Arbeid. Daarmee lijkt definitief een einde te komen aan bijna zes jaar consensus tussen de centrumrechtse regering-Aznar en de vakbonden.

Europese regeringsleiders die op donderdag 20 juni afreizen naar het Spaanse Sevilla voor de Europese topconferentie, zullen die dag in hun eigen vliegtuig moeten slapen. Het vliegveld zal verlaten zijn, taxi's zullen niet rijden en er zal geen hotelservice zijn. De socialisten hebben hun traditionele bijeenkomst voorafgaand aan de top afgezegd.

De aanleiding tot de staking is een hervorming van de werkloosheidswetgeving. Criteria worden aangescherpt en werklozen moeten meer moeite doen om werk te vinden, ook buiten de stad waar ze wonen. Voldoen ze niet aan de nieuwe eisen, dan wordt er gekort op hun uitkering. De vakbonden - gesteund door de socialistische en communistische oppositie - wilden daarover onderhandelen. Premier José María Aznar weigerde. De vakbondswoede werd nog groter toen Aznar, gebruikmakend van de volstrekte meerderheid, het wetsvoorstel zonder discussie door het parlement loodste in de vorm van een decreet.

'Als Aznar er niet op terugkomt, heeft hij niet alleen een conflict op 20 juni, maar tot aan het eind van zijn ambtsperiode', waarschuwt Cándido Méndez, secretaris-generaal van de socialistische vakbond UGT. Méndez wil niet alleen terug naar een dialoogsituatie maar zegt nu ook dat het roer om moet in de economische politiek. 'We zullen ons best doen om de loonmatiging te handhaven, maar na een algemene staking is niets meer zoals het daarvoor was.'

Inmiddels beschuldigen beide partijen elkaar met cijfers en demagogie. Volgens de Socialistische Partij en de vakbonden betekent het decreet dat alleen al het opheffen van het zogenaamde overgangsloon (van salaris naar uitkering) tot gevolg heeft dat de werkgevers ruim 500 miljoen euro kunnen opstrijken ten koste van de werklozen. Het ministerie van Arbeid laakt de luiheid van de werklozen: in 2001 werden 500.000 baantjes afgewezen die het arbeidsbureau had aangeboden. 'Alle reden dus om de werkloosheidscriteria aan te scherpen', stelt een woordvoerder.

Op de achtergrond spelen politieke factoren. In regeringskringen wordt gezegd dat Méndez al lang naar een mogelijkheid zocht om Aznar een hak te zetten. In oppositiekringen wordt gesuggereerd dat Aznar de staking heeft uitgelokt om zijn ideologische vrienden in Europa te kunnen demonstreren hoe je als centrumrechtse regeringsleider de vakbonden moet temmen. Aznar verwijt de vakbonden bovendien dat de datum van de staking - een dag voor het begin van de Europese top - bewust is gekozen om het goede imago van Spanje door het slijk te halen.

Met de staking komt er ook een eind aan de haast idyllische relatie tussen Aznar en de Europese vakbonden die aan de vooravond van de Europese topconferentie in Barcelona in maart spontaan aan het daglicht kwam. Voor de Europese vakcentrale is het opleggen van arbeidshervormingen per decreet een ernstig precedent voor de sociale dialoog in Europa.

HB

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud