Sportfederaties hebben kandidaat BOIC-voorzitter

BRUSSEL (tijd) - Op 17 december kiest het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) een nieuwe voorzitter. Het BOIC zelf steunt nadrukkelijk de kandidatuur van Pierre-Olivier Beckers, de afgevaardigd bestuurder van warenhuisgroep Delhaize. Vanuit de sportfederaties komt een consensus-tegenkandidaat: Philippe Housiaux, co-voorzitter van de Belgische atletiekbond en in een vorig leven deelnemer aan de Olympische Spelen van Mexico 1968.

'Er had eigenlijk geen verkiezing met twee kandidaten moeten zijn', zegt André Wartel van de Waalse judofederatie en tevens de voorzitter van AISF, de vereniging van Waalse sportfederaties. 'Maar toen mijnheer Beckers niet reageerde op onze programmavoorstellen, zijn we zelf op zoek gegaan naar een kandidaat. Ik stelde een lijst op met zeven knelpunten waaraan een kandidaat-voorzitter moest voldoen. Op een gegeven moment constateerde ik bijvoorbeeld dat ikzelf als mogelijk kandidaat afviel. Er bleef er één over: Philippe Housiaux.'

De Waalse interfederale van sportfederaties vond een partner in zijn Vlaamse evenknie, de VSF (Vlaamse Sport Federatie). 'Even hebben we gedacht aan een eigen kandidaat, maar wie?', vraagt voorzitter Dirk Van Esser zich af. 'Bovendien zou een Vlaamse tegenkandidaat alleen tot een versnippering van stemmen leiden. En dat hoeven we net niet.'

Het project van de VSF en de AISF bestaat erin het BOIC aan te passen aan de heersende sportcultuur in dit land, waarbij sport een regionale materie is. 'Van een unitaristisch BOIC naar een federalistisch en federaliserend BOIC', is de titel van het denkwerk van Housiaux.

'Ik spiegel me aan het advies van Jacques Rogge, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité', zegt Housiaux. 'Hij zei me ooit: om iets te veranderen, moet je voorzitter zijn waar je dat wil zijn.' De kandidaat-voorzitter van het BOIC ambieert daarom niet de functie op zich, maar ziet wel de voordelen ervan in. 'Met een titel is het gemakkelijker deuren te openen', geeft Philippe Housiaux toe. 'Ik doe dingen liever met een mandaat achter me, maar de kracht van een idee staat daar los van.'

'Het is een ambitieus programma, maar dit is een evolutie, geen revolutie', beklemtoont Housiaux. Hij wil dan ook niet horen spreken over een machtsgreep van de sportfederaties. 'Sport wordt beheerd door de gemeenschappen. Dat is geen denkpiste, dat is een feit, een gevolg van de decreten van 1999. Vier jaar geleden was het te vroeg om dergelijk project voor te stellen, omdat de interfederales net opgericht waren, nu kan het wel. Het BOIC staat op een keerpunt. De leiders ervan moeten fundamentele keuzes maken en als gesprekspartners beducht zijn voor Belgo-Belgicistische trekjes. Het unitaire BOIC moet zich openstellen voor zijn constitutionele en wettelijke omgeving. Dit is niet agressief bedoeld, dit is de realiteit van de huidige sport.'

Het programma van Housiaux is grotendeels dat zoals het werd uitgeschreven door de Vlaamse Sport Federatie. Daarin staan vier taken voor het toekomstige BOIC: de topsport als prioriteit, de olympische waarden, de marketing en de juridische ondersteuning. Housiaux wil zijn operationale programma binnen het jaar uitgewerkt zien, wat hem betreft met de huidige BOIC-mensen. 'Een nieuwe wind hoeft niet te betekenen dat de mensen die het uitvoeren moeten veranderen', zegt hij. 'Ik pretendeer absoluut niet dat deze denkpistes volledig zijn, maar het is een aanzet. De sportwereld moet lessen trekken uit de privé-sector. Een BOIC-voorzitter moet visie hebben, projecten hebben én beschikbaar zijn voor de basis. Ik denk dat ik als co-voorzitter van de atletiekbond fulltime beschikbaar was, dus veertig uur per week.'

Het programma werd vorige week voorgesteld aan de liga's. Er waren 49 vleugels aanwezig, 28 Vlaamse, 21 Waalse. Een bevredigend of teleurstellend aantal? 'Bevredigend', zegt Housiaux. 'Een aantal was al op een voorafgaande uiteenzetting van VSF of AISF geweest, een ander deel wachtte af, wat ik begrijp.' Dirk Van Esser sluit zich daarbij aan. 'Staar je niet blind op de het aantal bij ons aangesloten federaties', zegt hij. 'Een deel ervan is niet stemgerechtigd op de algemene vergadering van het BOIC. De belangrijkste waren er op die bijeenkomst. In de Raad van Bestuur van VSF was er unanimiteit over dit programma.'

In theorie zou Housiaux het met de steun van de VSF en AISF vlot moeten halen, maar op de Algemene Vergadering van het BOIC stemmen de nationale koepels, niet de regionale vleugels. 'Er wordt druk gelobbyd', weet Van Esser. 'Woensdag is er bijvoorbeeld een etentje op de voetbalbond met de afgevaardigden van alle ploegsporten en Pierre-Olivier Beckers. Wij hebben mijnheer Beckers ook gevraagd om een inhoudelijk debat aan te gaan over de programma's. Hij heeft geweigerd. Wat ik dan verwacht van de verkiezing? Een kantje-boordje-zaak.' DVV

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud