Stap vooruit

De federale minister van Werk, Joëlle Milquet (cdH), stelde gisteren in de Kamer ontwerpplannen voor om de strijd tegen de werkloosheid op te voeren. Sommige van die voorstellen lijken op het eerste gezicht gevaarlijk, maar andere dienen zich aan als een stap in de goede richting. En vooral dat laatste was alweer een tijdje geleden.

(tijd) - Laat ons daarom beginnen met het goede nieuws. Het ziet er naar uit dat wie in Vlaanderen werkloos wordt binnenkort sneller en beter geholpen wordt naar een nieuwe job.

Wanneer iemand zijn of haar werk verliest, zal de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding bijna onmiddellijk suggesties doen voor een nieuwe baan of opleiding. De VDAB zal tegelijkertijd ook controleren of die suggestie wel gevolgd wordt. De federale RVA, die de werklozen uitbetaalt, laat zich in die eerste periode nog niet zien.

Die manier van werken is nieuw en een stap vooruit. Om te beginnen omdat het eenvoudiger wordt. Wie zijn of haar job verliest, krijgt aanvankelijk contact met één VDAB-medewerker, die helpt met de zoektocht naar nieuw werk. Duidelijker kan het niet.

Ten tweede is het ook sneller. Doordat de RVA?zich in de eerste periode niet laat zien, krijgt de VDAB een grotere rol. Dat is goed nieuws, niet omdat de VDAB als Vlaamse instelling wat ze zelf doet per definitie beter doet. Het is goed nieuws omdat beroepsopleiding en bemiddeling gewoon de taak van de VDAB is. Hoe sneller die dienst daar aan kan beginnen, hoe beter.

Tot daar het goede nieuws. Veel discutabeler is het dat het ook de bedoeling is van Joëlle Milquet sancties te versoepelen voor wie geen werk zoekt. Want voor alle duidelijkheid: in ons land wordt niemand bestraft omdat hij of zij geen werk heeft. Er zijn wel sancties wanneer iemand een werkloosheidsuitkering krijgt, maar geen job wil zoeken of opleiding weigert. Zo’n sanctie is niet onrechtvaardig.

En ronduit gevaarlijk is het voorstel van Milquet om sommige mensen te beschouwen als hopeloze gevallen en voor hen niet langer werk of opleiding te zoeken. Om te beginnen is het maar de vraag wie onder die definitie zal vallen.?Dat je aan die mensen het signaal geeft dat werken voor hen toch niet lukt, lijkt nog gevaarlijker. En moest het op die manier de bedoeling zijn de werkloosheidsstatistieken op te fleuren, zou het er helemaal over zijn.

De voorstellen van Milquet laten zich daarom samenvatten als ‘the good, the bad and the ugly’. Het goede nieuws is dat er een stap is gedaan naar betere en snellere begeleiding en opleiding. Het slechte dat er zwakkere straffen komen voor wie niet eens wíl zoeken. Het lelijke dat sommigen misschien gewoon uit de arbeidsmarkt en de statistieken worden gegooid. Laat ons hopen dat het een stap vooruit is, zonder er twee achteruit te moeten zetten.

Bart Haeck
Redacteur Politiek&Economie

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud