Senior writer

De ergernis over het fileleed is groot, de roep om mobiliteitsverbeterende maatregelen algemeen. Maar iedereen zet zijn stekels op als voorstellen daartoe worden gedaan. 

De kans is groot dat het verkeer in Brussel vandaag helemaal in de knoop komt te zitten. Zo’n 300 truckers komen naar de hoofdstad om te protesteren tegen de kilometerheffing die de Vlaamse en de Waalse regering volgend jaar willen invoeren. Ze zullen die heffing moeten doorrekenen aan hun klanten, zeggen ze. Daardoor wordt hun concurrentiepositie aangetast.

Het is bijzonder vreemd dat de truckers het positieve van de kilometerheffing niet zien. Het gevaar dat die hun concurrentievermogen ondermijnt, moet niet worden overdreven. Buitenlandse transporteurs die gebruikmaken van het Belgische wegennet zullen de heffing ook moeten betalen. En dat ze de kilometerheffing moeten doorrekenen aan hun klanten? Doen!

Het vrachtvervoer over de weg duurder maken is een goede manier om dat vrachtverkeer terug te dringen - of de groei ervan af te remmen. De kilometerheffing is een instrument om het verkeer op onze wegen vlotter te laten verlopen en maakt dat truckers zich minder zullen vastrijden in files. Zij halen het meeste voordeel uit een betere mobiliteit. Het is bizar dat ze het bredere plaatje niet willen zien, maar meteen hun stekels opzetten tegen de maatregel.

De truckers staan met die reactie niet alleen. De spoorbonden hebben voor morgen een staking aangekondigd van de loketbedienden, uit protest tegen de herstructureringsplannen van de NMBS. Die hebben tot doel de spoorwegmaatschappij efficiënter te maken, zodat de miljarden euro’s belastinggeld die jaarlijks in de NMBS gestoken worden beter renderen als investering in mobiliteit. Maar dat is een doelstelling waar de spoorbonden zich niet achter willen scharen.

Het voorstel van Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) om enkel nog vergunningen te geven voor nieuwe industrieterreinen als die vlot bereikbaar zijn, lokte ook meteen kritiek uit. En als iemand voorzichtig oppert dat het fiscaal gunstregime voor de bedrijfswagen het best wordt bijgestuurd, wordt dat door sommigen meteen tot taboe verklaard, zelfs al is het idee enkel ingegeven door mobiliteitsbekommernissen en niet bedoeld om extra inkomsten te vergaren voor de schatkist.

Iedereen ergert zich aan het almaar groeiende fileleed in ons land. Er gaat bijna geen dag voorbij of er gebeurt in de staart van die files een dodelijk ongeval. De dichtslibbende wegen worden een probleem voor de economie. Bedrijven waarschuwen dat ze moeten verhuizen omdat ze onbereikbaar worden. Iedereen is het erover eens dat maatregelen om de mobiliteit te verbeteren broodnodig zijn. Maar weinigen zijn bereid daar zelf een inspanning voor te leveren. Op die manier rijden we ons compleet vast. Terwijl met vele kleine inspanningen aanzienlijke stappen gedaan kunnen worden om de mobiliteitsknoop te ontwarren, in ieders voordeel.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud