Ondanks alle pogingen kan de factuur van het energiebeleid niet worden weggetoverd. Ze belandt bij de elektriciteitsgebruiker.

Federaal minister voor Energie Marie Christine Marghem (MR) vond dinsdag in de Kamercommissie een meerderheid voor haar voorstel om een steunmechanisme op te zetten voor de bouw van nieuwe gascentrales. Die zijn nodig om de stroombevoorrading te verzekeren als in 2025 de kerncentrales sluiten, zoals nu is gepland.

De goedkeuring van het steunmechanisme is maar een eerste stap. Maar dat de weg vrijgemaakt is, is belangrijk. Als dat niet was gebeurd, zou het moeilijk worden de gascentrales tegen 2025 klaar te hebben en zou het haast onvermijdelijk zijn de kerncentrales langer open te houden. Dat is nu geen noodzaak meer, al blijft het een mogelijkheid. De discussie is nog niet definitief beslecht.

Het is de bedoeling dat ons land de komende jaren stevig inzet op hernieuwbare bronnen om elektriciteit te produceren. Dat past in de strijd tegen de klimaatverandering. Gascentrales, die CO2 uitstoten, zijn een aanvulling. Ze dienen om de elektriciteitsbevoorrading te verzekeren op ogenblikken dat de zon en de wind het laten afweten.

De goedkeuring van het steunmechanisme voor gascentrales is belangrijk. Anders wordt het haast onvermijdelijk de kerncentrales open te houden.

Omdat de gascentrales op het reservebankje zitten en het niet te voorspellen is wanneer ze moeten invallen, valt moeilijk te berekenen of ze rendabel zijn. De kandidaat-uitbaters van de centrales, die zware investeringen moeten doen, willen daarom garanties over de prijzen die ze mogen aanrekenen voor de geproduceerde stroom. De prijzen kunnen dus boven de marktprijs liggen, wat erop neerkomt dat uiteindelijk de elektriciteitsgebruikers het steunmechanisme betalen. De stroomfactuur zal enkele tientallen euro’s per jaar hoger uitvallen. Dat is de reden waarom de N-VA tegen steun voor de gascentrales is gekant en waarom de sp.a zich bij de stemming heeft onthouden.

Het is gek dat de overheid een steunmechanisme opzet voor gascentrales die CO2 uitstoten en die de strijd tegen de klimaatverandering tegenwerken. Maar dat is de prijs voor de sluiting van de kerncentrales. Ook Engie, de uitbater van de kerncentrales, vraagt rendabiliteitsgaranties voor de investeringen die nodig zijn om centrales eventueel langer open te houden. Het illustreert hoe de elektriciteitsproductie stilaan drijft op financiële garanties die de overheid geeft, en die de gebruikers betalen. De waarborgen die de Vlaamse regering de zonnepanelenbezitters vorige week gaf over de invoering van de digitale meter, passen ook in dat rijtje.

Tja, dan verbaast het niet dat de elektriciteitsfactuur aandikt en een steeds grotere hap neemt uit het gezinsbudget. Om het leed te verzachten stellen meerdere politieke partijen voor de btw op elektriciteit te verlagen van 21 naar 6 procent. Ze willen een lastenverzwaring compenseren door een lastenverlaging, die de overheid dan weer op de burgers zal verhalen via andere heffingen.

Met de rekening van de groene stroom wordt driftig geschoven om de elektriciteitsgebruiker in verwarring te brengen. Maar er is een zekerheid: híj betaalt.

Lees verder

Gesponsorde inhoud