Stoelendans

©mfn online editor import

De regering plaatst onverwacht een nieuwe voorzitter aan het hoofd van Bpost. Niet het belang van het bedrijf staat bij die wissel voorop, wel het personeelsbeleid van de PS.

De beursgang van Bpost en het vertrek van de investeringsmaatschappij CVC dat daarmee gepaard ging - waardoor de staat als enige referentieaandeelhouder is overgebleven - heeft nogal wat turbulentie veroorzaakt aan de top van het postbedrijf. Eerst stapte CEO Johnny Thijs op na een salarisconflict met zijn voogdijminister Jean-Pascal Labille (PS). Nu vertrekt ook Martine Durez, de voorzitster van de raad van bestuur. De voorzitterswissel bij Bpost komt compleet onverwacht: in de onlangs gepubliceerde oproeping voor de aandeelhoudersvergadering wordt er geen melding van gemaakt.

Naar de precieze reden voor het vertrek van Durez, van PS-signatuur, is het gissen. Maar het heet dat ze niet gelukkig was met de wijze waarop de regering-Di Rupo de affaire-Thijs heeft aangepakt. Als hoogste vertegenwoordiger van de regering in de raad van bestuur van Bpost zat ze in dat conflict tussen twee vuren.

Maar geen nood, de regering heeft onmiddellijk een vervangster klaar. Françoise Masai wordt de nieuwe voorzitster van Bpost. Dat heeft de PS beslist. Volgens de afspraken tussen de regeringspartijen komt het voorzitterschap van het postbedrijf de Waalse socialisten toe. Het ene oog van Moskou wordt vervangen door het andere. De opvolging wordt nog snel geregeld voor de regering in lopende zaken gaat.

De benoeming van Masai is niet meteen een wissel op de toekomst: ze is 68 jaar. Maar ze lost wel een personeelsprobleem bij de PS op. Want in het directiecomité van de Nationale Bank moet Masai, tegen haar zin, plaats maken voor Vincent Magnee, de adjunct-kabinetschef van Di Rupo voor wie een baantje moest worden gezocht nu de legislatuur ten einde loopt. Ter compensatie krijgt

Masai het voorzitterschap van Bpost. Maar ze heeft niet dezelfde ervaring als Durez, die nog financieel directeur van Bpost is geweest en het bedrijf door en door kende.

De PS organiseert een grote stoelendans, en de stoelen zijn mandaten en functies bij overheidsbedrijven. De andere partijen hebben daar geen inspraak in, ze hebben zich niet te moeien. Het is een vreemde praktijk. Het is tekenend voor hoe de politici met de overheidsbedrijven omspringen: mandaten worden toegekend in functie van het personeelsbeleid van de politieke partijen, niet in het belang van de bedrijven zelf. Zo was het ook bij de benoeming vorig jaar van CD&V-politicus Stefaan De Clerck tot voorzitter van Belgacom.

Bpost is geen gewoon overheidsbedrijf. Het is beursgenoteerd. Dat verhindert de politieke partijen echter niet het bedrijf als hun leengoed te beschouwen waar ze hun gangen kunnen gaan. Zint dat de particuliere aandeelhouders niet? Dan staat het hen vrij om te vertrekken. Bpost heeft dan wel een mooi corporate governance charter, de belangrijkste principes van deugdelijk bestuur worden door de overheidsaandeelhouder niet gerespecteerd. Of het bedrijf goed bestuurd wordt, is niet de grootste zorg. Wat telt, is dat de politieke partijen hun greep erop kunnen behouden.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud