Stoere taal

©mfn online editor import

Als verschillende federale regeringspartijen het wegwerken van de loonkostenhandicap met onze buurlanden inderdaad hoogdringend vinden, moeten ze niet wachten tot na de verkiezingen om daar werk van te maken.

Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) heeft de lat hoog gelegd. ‘Zonder garanties over het dichten van de loonkloof met het buitenland, stapt CD&V niet in een volgende regering’, stelde hij zondag. Peeters heeft een punt. Voor onze economie, voor de werkgelegenheid, voor onze welvaart is het primordiaal dat de concurrentiehandicap waarmee de bedrijven die in België produceren opgezadeld zitten, wordt weggewerkt. Alexander De Croo, federaal vicepremier voor Open VLD, viel Peeters bij: ‘Loonkosten zijn een prioritair thema.’

De regering Di Rupo discussieert al een jaar over mogelijke maatregelen, samen met de regionale regeringen, om de lasten voor de ondernemingen te verminderen. Maar het blijkt niet zo eenvoudig om alle partijen daarvoor op dezelfde lijn te krijgen – ze verschillen zelfs van mening over hoe groot de loonkloof wel is. En dat zal ook niet eenvoudig zijn als het moet gebeuren in het raam van de onderhandelingen over vorming van de volgende federale regering.

Bovendien, Kris Peeters mag dan nog stoere taal spreken, bij de gesprekken over het volgende federale regeerakkoord zal hij niet mee aan de tafel zitten, want hij gaat voor het Vlaamse niveau.

En eisen dat de loonhandicap wordt weggewerkt is één zaak. Maar hoe moet dat dan gebeuren? Door de loonblokkering die nu al geldt – indexaanpassingen en anciënniteitsverhogingen buiten beschouwing gelaten - nog enkele jaren uit te breiden? Door een indexsprong op te leggen? Door de sociale lasten die op bedrijven wegen te verlagen en dat te financieren met een verhoging van de btw of hogere belastingen op inkomsten uit vermogen?

Wie A zegt moet ook B zeggen. Om de loonkostenhandicap weg te werken, zullen een aantal heilige huisjes moeten sneuvelen. Maar dat botst dan ook weer op een njet. Zo komt men uit bij economische dwaze maatregelen, zoals het (voor de begroting) dure voorstel om de btw op elektriciteit te verlagen dat nu voorligt. Men moet zich geen illusies maken: als de loonhandicap met onze buurlanden op vier of vijf jaar helemaal weggewerkt moet zijn, zullen er elders zware offers moeten worden gebracht. Pijnloze oplossingen zijn er niet.

De uitspraak van Kris Peeters dat CD&V niet in een volgende federale regering stapt zonder voorafgaandelijk akkoord over het dichten van de loonkloof, past in de verkiezingscampagne voor 2014 die al is afgetrapt. Er worden dure eden gezworen en zwaarwichtige beloftes gedaan: CD&V zweert onze concurrentiehandicap te zullen aanpakken, Open VLD belooft een aanzienlijke belastingverlaging voor burgers en bedrijven. Maar waarom hebben ze daar dan de voorbije jaren, als coalitiepartners in de federale regering Di Rupo, geen werk van gemaakt?

De kiezers beoordelen de partijen niet alleen op wat ze beloven, maar ook op wat ze in de afgelopen regeerperiode hebben gepresteerd.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud