Terug naar af

De Israëlische bombardementen afgelopen weekend op de Zuid-Libanese stad Qana doodden niet alleen tientallen kinderen en volwassenen op de vlucht. Ze troffen ook het Amerikaanse beleid in de regio zwaar en maakten duidelijk dat de crisis in het Midden-Oosten enorme risico's inhoudt voor Washington.

(tijd) Hoe langer de Israelische acties in Libanon duren en burgerslachtoffers blijven maken, hoe meer de spanningen toenemen tussen de Verenigde Staten en de Arabische wereld maar ook die met Europa. Vanaf het begin van de crisis tussen Libanon en Israël nemen Brussel en Washington een erg verschillende houding aan: terwijl de Europeanen een onmiddellijk staakt-het-vuren zien als een opstapje naar ernstig overleg, willen de Amerikanen pas praten over een bestand nadat een duurzame oplossing voor het decenniaoude conflict is gevonden.

De verschillende standpunten van de VS en Europa in deze crisis doen onvermijdelijk terugdenken aan de aanloop naar de Irakoorlog. In de maanden voor de Amerikaanse invasie van Irak in maart 2003 stonden de trans-Atlantische partners ook lijnrecht tegenover elkaar. Ook toen gaven de Europeanen de voorkeur aan een diplomatieke uitweg uit het conflict, terwijl de Amerikanen liever de wapens lieten spreken.

Maar niet alleen de tegenstellingen tussen de VS en Europa duiken opnieuw op. Vandaag blijkt nogmaals dat de EU niet zwaar kan wegen op de internationale politiek en dat ze er nog altijd niet in slaagt met een stem te spreken. Want net als ruim drieënhalf jaar geleden kiest het Verenigd Koninkrijk partij voor zijn Angelsaksische vrienden. En net als tijdens de Irakcrisis bezorgt Frankrijk Washington en Londen weer heel wat hoofdbrekens. Destijds verzette Parijs zich vierkant tegen een militaire interventie; vandaag zijn de Fransen een van de grootste pleitbezorgers voor een onmiddellijk staakt-het-vuren.

Als de Amerikaanse president, George W. Bush, wil vermijden dat al zijn inspanningen van de voorbije twee jaar om de relaties met de Europese bondgenoten weer op te bouwen vergeefse moeite waren, aarzelt hij best niet te lang om een bestand uit de brand te slepen. Anders is het 'terug naar af' in de trans-Atlantische relaties.

Bovendien dreigt het imago van de VS in de Arabische wereld ook naar een nieuw dieptepunt te zakken. Het zou de meest radicale inwoners van die regio er wel eens toe kunnen aanzetten hun woede te koelen op Amerikaanse belangen in het buitenland of doelwitten in de Verenigde Staten zelf. Bush' plannen voor een 'nieuw Midden-Oosten' maken op hen in elk geval vermoedelijk weinig indruk meer.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud