Dexia is een toxisch vat dat blijft gisten en waaruit geregeld giftige gassen ontsnappen. Het gevaar dat Dexia inhoudt voor de belastingbetaler is nog niet geweken.

Dexia dreigt zijn broek te scheuren aan een lening van bijna 500 miljoen euro aan openbare scholen in Chicago. Wie stelde vorige week na de verkoop door de Belgische staat van een belang van 2,5 procent in BNP Paribas nog erg stellig dat het nu wel duidelijk was dat de Belgische belastingbetaler zou verdienen aan de redding van de banken? Dat was een enigszins voorbarige conclusie. Voor de eindafrekening gemaakt kan worden, moet net duidelijk zijn hoe het met Dexia afloopt.

Dexia is een toxisch vat vol financiële risico’s waar de Belgische en de Franse overheid zich in 2011 noodgedwongen over hebben ontfermd om het Europese bankensysteem voor een zware schok te behoeden. In dat vat zitten voor zowat 120 miljard euro kredieten, het resultaat van de onbezonnen avonturen waarin de voormalige Dexia-bankiers zich hadden gestort in alle werelddelen. Bankieren zonder grenzen was het, letterlijk en figuurlijk. En af en toe ontsnappen uit dat vat giftige gassen. Zoals nu dus weer.

Dat een krediet niet of slechts gedeeltelijk wordt terugbetaald, gebeurt. Een gewone bank kan zo’n tegenslag opvangen door nieuwe business te ontwikkelen die een beter resultaat belooft. Dexia kan dat echter niet. Het is een bank in afbouw. De instelling beheert een grote portefeuille kredieten en moet wachten tot die allemaal aflopen. Dat proces loopt nog tot 2060.

België en Frankrijk staan nog voor 74 miljard euro garant voor financiële verplichtingen van Dexia.

Als bank in afbouw kan Dexia alleen maar stilzitten en de klappen incasseren. En die zijn van velerlei aard: kredietverliezen, inkomstenverliezen door de lage rentestand, extra bankentaksen, bijkomende eisen van de financieel toezichthouders en zo meer. De restbank heeft wel een financiële buffer, dankzij de 5,5 miljard euro die de Belgische en Franse staat er eind 2012 in hebben gepompt. Maar die is al een aardig stuk weggevreten.

En oh ja, de Belgische, Franse en Luxemburgse overheden stellen zich ook nog altijd voor 73,7 miljard euro garant voor financiële verplichtingen van Dexia. Daarvan is 37,8 miljard voor rekening van de Belgische staat. Het gevaar dat de belastingbetaler in ons land de Dexia-erfenis in zijn nek gedraaid krijgt, is nog niet weg.

Zelfs als de regering-Michel binnen enkele maanden een paar miljarden euro opstrijkt met de gedeeltelijke privatisering van Belfius - de vroegere Dexia Bank België -, zal dat niet volstaan om de financiële kraters te vullen die door de ondergang van Dexia geslagen zijn.

Intussen zit ook de verzekeringsgroep Ethias, in 2008 overeind gehouden met 1,5 miljard euro geld van de federale overheid en de gewesten, nog altijd niet in veilige wateren. Het is niet duidelijk of die overheden hun inleg daar kunnen recupereren.

Wie dus triomfantelijk claimt dat de Belgische overheid heeft verdiend aan de redding van de banken, vertelt de belastingbetaler in ons land niet het hele plaatje.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud